OBS! Eventet har ägt rum.

Antagligen har du fel organisation!

Stockholm, 2019-11-28Att förbereda för den snabba teknikutveckling som egentligen ännu inte börjat men kommer inom kort. Det räcker inte längre med att förändra – vi måste våga tänka nytt.
 
En organisation är ett känsligt instrument som ofta trimmats i många år för att den ska fungerar och kunna leverera resultat. Men omvärlden springer idag så fort att många sitter med fel modell och processer samtidigt som nya idéer och strukturer blir obsoleta innan de till fullo implementerats. Därför är det dags att hitta nya ledstjärnor och arbetssätt för hur vi väljer att organisera oss.
 
Bevekelsegrunderna för att initiera en ny organisation är många. Inte ovanligt handlar det om resurseffektiviseringar för att öka aktieägarvärde och intjäningsförmåga, ny teknik eller att nya chefer vill hitta en struktur de tror på. En optimal organisation bygger på en grundläggande organisationsidé och är strukturerad efter verksamhetens affärslogiker. Organisationen ska också snabbt kunna ställa om baserat på omvärldshändelser, utan att tappa den långsiktiga ambitionen och inriktningen. Ytterst handlar det om att organisationen ska fungera i en osäker, komplex och tvetydig värld. En svår kombination, absolut! Men omöjlig? Inte alls! 
 
Kom och lyssna på Sture Johansson, ansvarig för Strategy & Governance på BiTA, där han berättar hur man gör för att hitta rätt framgångsformel, utforma en organisationsidé och struktur samt hur Du får ihop strategi med operativ vardag. Med tidigare erfarenheter både som VD och managementkonsult har han under 20 år hjälpt verksamheter just med dessa frågeställningar.
 
Välkommen! 


På fotot: Sture Johansson
Sture på Linkedin.

Tid och plats:
 
28 november, Gamla Brogatan 11, Stockholm
 
Program:
07:30 Frukost
08:00 Seminarium "Antagligen har du fel organisation!" 
09:00 Kunskapsfrukosten avslutas
 
Seminariet är kostnadsfritt!
Frågor - ring eller maila till
annica.forsgren@bita.eu

0709-125076
 
Välkomna!