OBS! Eventet har ägt rum.

Full fart framåt med digitaliseringen - gör vi det självmant eller är det påtvingat?

Stockholm, 2019-10-24Full fart framåt med digitalisering- gör vi det självmant eller är det påtvingat?
 
Det är många verksamheter som börjat sin utvecklingsresa med att digitalisera sitt arbetssätt och sina tjänster. Vissa har gjort det medvetet andra har blivit tvingade då branschens kunder och användare krävt det.
 
Att vara en digital organisation och att ha utformat digitala produkter och tjänster betyder nog väldigt olika för olika verksamheter. För att lyckas måste det vara en del av verksamhetens strategi. Det finns flera fallgropar som vi kommer att belysa under seminariet.
 
På kunskapsfrukosten kommer vi bena ut ett antal begrepp inom området digitalisering samt påvisa vilka vedertagna tekniker och ramverk inom ITIL som redan nu finns etablerade och används. Vi kommer ge exempel på hur digitaliseringen påverkat konsumenternas valmöjlighet och nödvändiga samarbetsformer som kan komma att uppstå i den digitala transformationen.
  
Kom och ta del av praktisk erfarenhet men utbyt också era egna erfarenheter då delad kunskap ger högre visdom.

Föreläsare
Charlotte Larsson är verksam inom IT Service Management-området och arbetar med införandeprojekt och metoder att implementera och effektivisera IT-leveranser.  Hon har Lång och omfattande erfarenhet av att bedriva IT Service Management i praktiken och har över 10 års erfarenhet av IT-upphandling från TV4. Utöver sina konsultuppdrag delar hon med sig av sina gedigna kunskaper genom att utbilda inom ITSM- och ITIL.
 
Tid och plats: 
24 oktober, Gamla Brogatan 11, Stockholm
 
Program:
07:30 Frukost
08:00 Kunskapsfrukost - "Full fart framåt med digitaliseringen - gör vi det självmant eller är det påtvingat" 
09:00 Kunskapsfrukosten avslutas
 
Du deltar utan kostnad.
Frågor - ring eller maila mig.
annica.forsgren@bita.eu

0709-125076
 
Välkomna!