OBS! Eventet har ägt rum.

Praktisk problemlösning – så slipper du brandsläckning som det normala arbetssättet

Stockholm, 2019-03-07

  • Arbetar du i en organisation där brandsläckning är det normala arbetssättet, där det finns en hög frustation över att ständigt behöva lösa samma typ av incidenter?
  • Visst borde identifiering av grundorsaker vara en av de mest prioriterade aktiviteterna inom alla organisationer?
  • Vore det inte skönt att i sin roll få känna trygghet och ha kunskap i en strategi om hur du ska gå tillväga?
 Vår erfarenhet säger att många organisationer har alltför stort fokus på kortsiktiga lösningar istället för att arbeta med en uttalad problemanalysstrategi med sammanhållande tekniker.
 
Vi vill dela med oss av vår strategi hur du som ledare, metodiskt och systematiskt kan leda en grupp människor för att identifiera och analysera den reella orsaken till varför incidenter uppstår och för hur ni kan eliminera att dessa uppstår igen.  Du får ta del av vår konkreta strategi och vilka metoder och verktyg som är tillämpbara för en praktisk problemlösning.
 
 
Varmt välkomna att boka in dig till denna Kunskapsfrukost!

Tid och plats:
 
7 mars, Gamla Brogatan 11, Stockholm
 
Program:
07:30 Frukost
08:00 Kunskapsfrukost - "Praktisk problemlösning – så slipper du brandsläckning som det normala arbetssättet" 
09:00 Kunskapsfrukosten avslutas
 
Du deltar utan kostnad.
Frågor - ring eller maila mig.
annica.forsgren@bita.eu

0709-125076
 
Välkomna!


Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.