OBS! Eventet har ägt rum.

Så här kommer ni igång med informationssäkerhetsarbetet!

2014-03-14

Informationssäkerhet är idag ett måste för moderna organisationer !

Informationssäkerhet handlar inte bara om att säkra IT-system utan även om att säkra sin organisation och sina processer. Att arbeta med en helhetssyn och ha en god informationssäkerhet är därför en förtroendeskapande faktor. Ett bra informationssäkerhetsarbete ger verksamheten förtroende och borgar för effektiv informationshantering.

En stor del av vår information är mycket värdefull för oss, ibland till och med livsviktig. Tänk till exempel på informationen i patientjournaler eller styrsystemen i kärnkraftverk. Är informationen förlorad eller felaktig kan det få katastrofala följder.

Ständig tillgång till information ses idag som ett krav för att arbetet inom en organisation ska fungera. En organisation som arbetar i ett ledningssystem för informationssäkerhet vet att den gjort allt för att information inte ska hamna i orätta händer.

Informationssäkerhet rör inte bara informationsteknologi. Ett ledningssystem för informationssäkerhet ger rutiner och skapar en struktur för styrning och ständiga förbättringar.

Vi berättar hur vi hjälper våra kunder att komma igång och få en bra start på detta viktiga område.
 
Välkomna!
 
Tid och plats:
Fredag 14 mars kl. 08.00-09.00 hos BiTA Service Management, Gamla Brogatan 11, Stockholm
Kaffe/te och smörgås serveras från kl. 07.30