ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar GIG-Utbildningar

Rollbaserat lärande

För att stödja de olika yrkesroller som idag verkar inom en IT-organisation, eller som har ett IT-relaterat ansvar i en verksamhet, erbjuder BiTA rollbaserade utbildningar.
 
Kurserna vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll. En rollbaserade utbildning är en effektiv utbildningsform som är anpassad efter rollens behov och lär ut kunskap och färdigheter som krävs för en individ att professionellt kunna verka i sin roll på hemmaplan. Utbildningarna har sin utgångspunkt i praxis och etablerade ramverk och standarder, men har sitt fokus på att ge praktisk vägledning och konkreta verktyg som kursdeltagaren har användning av direkt efter avslutad kurs.

 
Certifierad Ledare IT (6 dagar)
Nästa startdatum: 2020-10-21, Stockholm
Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet (6 dagar)
Nästa startdatum: 2020-09-21, Stockholm
Certifierad Supportchef (6 dagar)
Nästa startdatum: 2020-10-05, Stockholm
Certifierad Incident Management Specialist (2 dagar)
Nästa startdatum: 2020-09-28, Stockholm
Certifierad IT Change Specialist (2 dagar)
Nästa startdatum: 2020-10-08, Stockholm
Certifierad Problem Management Specialist (2 dagar)
Nästa startdatum: 2020-11-09, Stockholm
SAFe® Scrum Master (2 dagar) Nyhet
Nästa startdatum: 2020-11-12, Stockholm
SAFe® Product Owner/Product Manager (2 dagar) Nyhet
Nästa startdatum: 2020-12-03, Stockholm
Support Center Analyst (2 dagar)
Nästa startdatum: 2020-10-06, Göteborg
Support Center Team Leader (2 dagar)
Nästa startdatum: 2020-11-03, Göteborg
Acknowledgements
ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Kursschema