ITIL® Service Management (ITSM) Rollbaserat lärande Säkerhet och riskhantering Ledning och styrning IT Support och Kundtjänst ISO/IEC 20000 Certifiering Nya utbildningar

ISO/IEC 20000

December 2005 publicerades ISO/IEC 20000 som är en internationell standard för IT Service Management som formellt kan mäta och kvalitetssäkra en IT organisations tjänsteleverans. Standarden, som baseras på ramverket ITIL®, har länge varit efterfrågad och är en vidareutveckling av den brittiska standarden BS 15 000. Genom att processbaserat arbetssätt kan IT-leverantörer, interna såväl som externa, leverera tjänster med högre kvalitet, större kundfokus till lägre kostnader.
 
I framtida upphandlingar kommer ISO 20000 säkerligen att vara ett krav vilket innebär att nya och tuffa krav ställs på alla företag som erbjuder tjänster kring IT-drift. ISO 20000 kommer att kontrollera att ITIL® har implementerats och att företaget aktivt arbetar med IT Service Management frågor.
 
BiTA:s  kurser i standarden ger kunskap om vad som krävs av ett företag för att uppnå en ISO/IEC 20000 certifiering.

Kurser

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.

Kursschema

OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP