Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

ISO/IEC 20000

December 2005 publicerades ISO/IEC 20000 som är en internationell standard för IT Service Management som formellt kan mäta och kvalitetssäkra en IT organisations tjänsteleverans. Standarden, som baseras på ramverket ITIL®, har länge varit efterfrågad och är en vidareutveckling av den brittiska standarden BS 15 000. Genom att processbaserat arbetssätt kan IT-leverantörer, interna såväl som externa, leverera tjänster med högre kvalitet, större kundfokus till lägre kostnader.
 
I framtida upphandlingar kommer ISO 20000 säkerligen att vara ett krav vilket innebär att nya och tuffa krav ställs på alla företag som erbjuder tjänster kring IT-drift. ISO 20000 kommer att kontrollera att ITIL® har implementerats och att företaget aktivt arbetar med IT Service Management frågor.
 
BiTA:s  kurser i standarden ger kunskap om vad som krävs av ett företag för att uppnå en ISO/IEC 20000 certifiering.

Kursschema