Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

GIG-Utbildningar

En GIG-utbildning är en lärarledd distansutbildning, max en halv dag lång, där en expert på området på ett inspirerande sätt förmedlar kunskap och engagerar deltagare i övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten.
Elektroniskt kursmaterial samt ett verktygskort, som på ett översiktligt sätt summerar det viktigaste delarna ingår i kurspriset. Men inte minst, du får också under en halvdag möjlighet att ställa frågor till en expert på området och diskutera och dela erfarenheter med övriga deltagare. En möjlighet du inte får missa!
 
Våra GIG-utbildningar är ett utmärkt sätt att kompetensutveckla dig på ett tidseffektivt sätt inom ett specifikt område och samtidigt skapa kontakter med likasinnade eller din totala motpart som kan leda till oanade möjligheter i din karriär.
 
Det korta formatet gör också att du inte behöver ta hela dagar i anspråk för din kompetensutveckling, utan att den kan ske kontinuerligt över tid och från den plats där du befinner dig.
 
Vi ser GIG-utbildningar som ett komplement till klassiska klassrumsutbildningar. Längre ner hittar du GIG-utbildningar inom ett antal olika områden.

Kursschema