Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

COBIT

COBIT är ett ramverk skapat av ISACA för IT-styrning (IT governance). Ramverket definierar en uppsättning generiska processer för hantering av IT, som beskrivs med input och output, viktiga processaktiviteter, processmål, prestationsmått och en elementär mognadsmodell.
 
COBIT 5 är den senaste version innehåller de senaste tankegångarna i företagsadministration och metoder, och globalt accepterade principer, metoder, analytiska verktyg och modeller för att öka förtroendet för, och värde från informationssystem. COBIT® 5 bygger på och expanderar från COBIT 4.1 genom att integrera andra stora ramverk, standarder och resurser, inklusive ISACA: s Val IT och Risk IT, ITIL ® och relaterade standarder från International Organization for Standardization (ISO).

Kursschema