Schemalagda utbildningar

Alla BiTAs kurser erbjuds som schemalagda på vårt kontor i Stockholm eller i närliggande lokal och i Göteborg. Utbildningarna går regelbundet.

På våra schemalagda utbildningar har du stor möjlighet att träffa och lära känna nya människor från andra företag och med andra eller liknande erfarenheter. Detta bidrar många gånger till stora kunskapsöverföringar och erfarenhetsutbyten som förutom utbildningen i sig och din egen kompetensutveckling är mycket uppskattat.

Läs mer om våra kurser och/eller boka dig på kurs

OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP