Bolaget med hjärta - värderingar och filosofi

Vi tror på att ge individen stora möjligheter att påverka och delta i utvecklingen av bolaget. Frihet under eget ansvar i arbetet för att skapa möjligheter för egen utveckling och genom deltagande i skiftande aktiviteter efter egna behov och önskemål. Vårt mål är att genom hög kompetens och självinsikt kunna ge våra kunder det som förväntas av oss men ändå må bra i både själ och hjärta.

Företagskulturen på BiTA är människorna på BiTA. Hur vi tänker, vad vi säger men framför allt vad vi gör. Alla bidrar med sitt och skapar ett gemensamt värde baserat på:

Kompetens
Vi värdesätter professionalitet, kunskap och kompetens.

Nytta
Vi skapar resultat, levererar värde och nytta till våra kunder.

Engagemang
Vi tror på det vi gör och visar framåtanda både internt och externt.

Frihet
Vi respekterar individen och ger svängrum åt den som också tar ansvar.

Samarbete
Vi släpper på den egna prestigen i vetskap om att lagkänslan ger mer.

För BiTA är personalens kompetens, utveckling och välmående avgörande för företagets utveckling och kunder. Därför har BiTA en mycket aktiv personalpolitik med individen i centrum.  Vårt mål är att vi, genom att utveckla vår personal och skapa ett bra arbetsklimat, skall kunna erbjuda våra kunder de bästa tjänsterna inom företagets fokusområden. Detta synsätt skall komma både den anställde, kunden och företaget tillgodo.