Förändring i en digital kontext ger ett antal utmaningar – det här fokuserar vi på


BiTA erbjuder tjänster och rådgivning till sina kunder inom sju områden. De områden vi rör oss inom omfattar de utmaningar som många av våra kunder stöter på i takt med att vår omvärld blir alltmer digitaliserad.
 
BiTAs konsulter skapar handlingskraft och åstadkommer förändring där IT, digitaliseringen eller tekniken är en drivkraft. Vi brinner för att göra våra kunder framgångsrika i den digitala resan och gör det genom att fokusera på följande områden:

Inom varje tjänsteområde erbjuder vi tjänster som omfattar strategi, styrning, organisation, process och ledning. 
 
Våra roller 
BiTAs konsulter arbetar i roller som förändringsledare, projektledare, organisationskonsulter, processkonsulter, utredare, kravställare, omvärldsbevakare, inspiratörer, coacher och ibland interimsroller. BiTAs konsulter kombinerar rådgivning med utbildning. Våra konsulter har en unik kombination av spetskompetens och praktisk erfarenhet från företag och organisationer. Vi vågar påstå att vi är experter på marknadens mest etablerade modeller och ramverk och just därför kan vi med trovärdighet tala om för kunden när modellerna hjälper eller stjälper.