Populära Workshops

BITA lanserar nu färdigpaketerade workshops som gör det lättare för företag och organisationer att komma igång med sitt förändringsarbete!
Workshops är en naturlig del i det arbete BiTA gör tillsammans med företag och organisationer. Utmärkande för workshops är den kreativa och skapande arbetsformen i kombination med ett tydligt syfte och väl definierat mål. Det är klokt att välja formen workshop när man vill hitta lösningar på ett specifikt problem, förankra ett beslut eller testa ett scenario. Ledaren för en workshop stimulerar till diskussion och med olika metoder aktiveras samtliga närvarande. Ledaren säkerställer resultatuppfyllelse genom att driva frågorna framåt med syfte och mål i fokus.
Vanligtvis är temat för en workshop helt beroende av organisationens situation och ambitioner. Men, förutom anpassade workshops erbjuder BiTA fyra ”paketerade” workshops uppbyggda kring frågeställningar eller syften som ofta förekommer i förändringsarbete på en IT-avdelning.

BiTA:s Populära Workshops!

1. Planering och uppstart av förändringsarbete. 1 dag, 39 500:-
Syftet med workshopen är att utifrån IT Service Management och ITIL® identifiera och strukturera de inledande aktiviteterna för ett planerat förändringsarbete. Jag vill beställa denna workshop
2. Benchmarking av ITIL®-processer. 1 dag, 39 500:-
BiTA hjälper kunden att, utifrån IT Service Management och ITIL®, stämma av ett nuläge för en eller flera ITIL®-processer och identifiera de viktigaste aktiviteterna som bör adresseras. Jag vill beställa denna workshop
3. Framgångsrik Processutveckling. 1 dag, 39 500:-
Syftet är att skapa en gemensam bild av vad processer är, diskutera befintliga affärs- och stödprocesser samt förtydliga hur ett förbättringsarbete kan bedrivas. Jag vill beställa denna workshop
4. Att skapa en tjänstekatalog i praktiken. 1 dag, 39 500:-
Under denna endagsworkshop genomför BiTA en initial presentation av det koncept som BiTA arbetar utifrån inom detta område och som beskrivs i ITIL®-teorin. Vi identifierar gemensamt kundens drivkrafter för arbetet, hur verksamheten kan involveras samt översiktligt kartlägger kundens nuläge utifrån ett leverans- och tjänstekatalogsperspektiv. Jag vill beställa denna workshop