Samarbetspartners

Call Center Institute (CCI)CallCenter Institute (CCI)

CallCenter Institute (CCI) är ett kompetensnätverk som sprider kunskap för att utveckla och inspirera individer som arbetar med service och support.

BiTA samarbetar med CallCenter Institute kring utbildning i ITIL®.

Dataföreningen Kompetens

Dataföreningen Kompetens tillhandahåller vidareutbildningar inom områdena Affär, Ledning, Verksamhet och IT. Vi engagerar Sveriges ledande experter i vår strävan att erbjuda marknadens bästa vidareutbildningar, vi kvalitetssäkrar och utvecklar ständigt vårt utbud för att motsvara marknadens högt ställda krav.

ITIL.se

ITIL.se är den ledande marknadsplatsen för alla, leverantörer, användarföretag, utvecklare och konsulter som arbetar med förändringsarbete i gränssnittet mellan verksamhet och IT. ITIL.se bevakar vad som händer inom områden såsom ITSM, ITIL, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 19770, SAM, CobIT mfl.

På ITIL.se kan du kontinuerligt hitta information om ledande spelare på marknaden, kalendarium för events inom ovan nämda och relaterade områden, köpa litteratur, läsa aktuella artiklar och bevaka marknaden.

ITQ Nordic

ITQ Nordic Institute är ett professionellt forum för individer som arbetar med kvalitet i IT. BiTA samarbetar med ITQ Nordic kring ITIL utbildning.

SIS

I SIS utbildningsverksamhet erbjuds ett brett sortiment av utbildningar inom framför allt verksamhetsutveckling (ISO 9000, ISO 14000, arbetsmiljö och informationssäkerhet), medicinsk teknik och standardisering. Men vi erbjuder också utbildningar inom andra standardiseringsområden när det finns nyheter och intresse. För kurserna svarar såväl egna lärare som externa specialister.

Support Services Institute (SSI)

Support Services Institute (SSI) är ett kompetensnätverk som sprider kunskap för att utveckla och inspirera ledare och medarbetare i en supportfunktion.

BiTA samarbetar Support Services Institute kring utbildning i ITIL.
 

Kunskapsresan

Kunskapsresan är ett nytt och unikt sätt att utbilda människor. Ett sätt som bygger på människors behov av lärande och utveckling, företagets behov av kunniga medarbetare, men även på förståelse att kunskap bara är värd något när den kommer vid rätt tillfälle. Idag finns bland annat en färdig etapp för utbildning inom ITIL. En etapp vilken BiTA och Kunskapsresan samarbetat om.
 

Utbildning.se

 
utbildning.se är idag Sveriges ledande portal för kompetensutveckling. utbildning.se drivs av FindCourses Global AB och grundades 2004 med målet att hjälpa personer i arbetslivet att hitta rätt utbildning. Detta gör vi genom att driva ett antal utbildningsguider på internet och i tryckt form. Vår främsta kanal är http://www.utbildning.se där vi samlat över 5000 utbildningar 400 olika utbildningsföretag.

BiTA är partner med Utbildning.se.