Om MOF 4

 
Microsoft Operations Framework (MOF) beskriver och erbjuder vägledning med hjälp av processer och teknisk vägledning för att leverera IT tjänster från ax till limpa.
Precis som IT Infrastructure Library (ITIL®), som ligger till grund för Microsoft Operations Framework, så erhålls vägledning m.h.a best practices under hela IT tjänstens livscykel från planering till leverans och vidare till förvaltning.

Ramverket innehåller:

  • Processer för planering, leverans och förvaltning av IT
  • IT styrning (Governance), Risk och (Standard) efterlevnadsaktiviteter
  • Ledningsuppföljning (för att främja förbättringsarbetet)
  • Microsoft Solution Framework best practices

    MOF ger konkret praktisk rådgivning utifrån ett stort antal frågeställningar så att IT kan uppnå effektivitet och kvalitet i sina tjänster. Ramverket innehåller förutom sin ”core guidance” ett stort antal ”best practices”, whitepapers, och s.k. solution accelerators och companion guides. Dessa ger specifik vägledning för att handha Microsofts lösningar , IT tjänster och produkter samt integrerar MOF med exempelvis den internationella standarden för IT Service Management, ISO/IEC 20000.