Om LEAN

 
Tillämpningen av Lean Thinking och Lean Management integrerar långsiktiga förbättringsstrategier med arbetet kring kontinuerliga förbättringar, och fokuserar framför allt på att behålla kundorientering, flexibilitet och beredskap för utmaningar. Filosofin verkar för att söka det mest effektiva och mest produktiva sättet med lägsta kostnader och minimalt slöseri.

Lean förespråkar smart användning av resurser, teknik, utrustning, kunskaper och färdigheter hos anställda, leverantörer och kunder. Lean handlar om att optimera processer och eliminera slöseri för att skapa mesta möjliga värde för kunden samtidigt som arbetsvillkoren för medarbetarna förbättras.
Principerna i Lean Management är

 • att förkorta handläggningstider
 • att öka kvaliteten
 • att skapa ökad trygghet för medarbetarna
 • att ta tillvara medarbetarnas kompetens

  Utmaningen i att använda Lean till tjänsteverksamheter är bristen på allmänt tillgängliga referenser för att se hur det kan fungera och vilka effekter det har. Det gör det svårare att bygga upp den nivå av övertygelse som är nödvändigt för ett bra genomförande. Det är också så att exempel från tillverkningsprocessers teknik och metoder måste omvandlas till ett tjänstesammanhang.

  Införande i tjänsteverksamhet bygger oftast på en värdeflödesanalys, som ursprungligen användes inom industrin, men nu även framgångsrikt utnyttjas för att förbättra administrationen inom både offentliga och privata organisationer.
  Men vissa delar i hanteringen i tjänsteverksamheter kan vara svåra att styra, exempelvis där kunden interagerar i leveransen. Då måste andra tekniker användas för att åstadkomma effektivitet och standardisering samtidigt med långt delegerat beslutsmandat – på strategisk nivå hanteras ”Vad och Varför” men ”Hur” delegeras så nära utförandet som möjligt. Vidare kan kartläggning med fokus på kundens interaktionscykel och involveringen med tjänsteverksamheten användas.
  Oavsett metoder och tekniker är ledningens kontinuerliga engagemang och intresse avgörande. En förändringskultur måste etableras där kommunikation och förankring är av stor vikt.