Kvalitet

Att arbeta med kvalitet handlar om att dokumentera, analysera och därefter genomföra åtgärder som förbättrar verksamheten. Kvalitetsarbete är en process bestående av olika faser som tillsammans utgör kvalitetsarbetets verksamhetscykel. Faserna utgörs av planering, genomförande, utvärdering och lärande (erfarenhetsåtervinning). BiTAs verksamhetskonsulter använder branschens etablerade ramverk och standarder som stöd i förbättringsarbetet. Några av dessa är Lean, ITIL, Cobit, ISO 9000, ISO 14 000, ISO 20000 med flera.


Exempeltjänster och uppdrag inom detta område:


För mer information, kontakta: Barbara Carreno