Kompetens & lärande

En av de största utmaningarna med digitaliseringen är i själva verket inte tekniken utan hur vi ska lyckas få organisationer att ställa om och ta till sig förändrade arbetssätt i takt med att nya tjänster, roller etcetera utvecklas. Att arbeta med kompetensutveckling på ett strategiskt plan och säkerställa att strategin är i linje med den riktning verksamheten vill gå är en förutsättning för att en verksamhet som vill uppfattas som konkurrenskraftigt gör det eller för en verksamhet som vill utvecklas tillsammans med sina kunder. BiTA har arbetat med kompetensutveckling utifrån ett digitaliseringsperspektiv sedan 2003. Vi har ett eget ramverk för att bedöma individers och organisationers digitala mognad. Vi använder vårt ramverk för att stötta verksamheter inom följande områden:

  • Kompetensstrategier
  • Kompetensutvecklingsplaner
  • Kompetensinventeringar
  • Bedömning av digital kompetens

Vi erbjuder ett antal utbildningar som ökar våra kunders förståelse, kunskap och motivation i att leda i en digital värld. Läs mer om våra utbildningar här.


För mer information, kontakta: Barbara Carreno