Omvärldsarbete

Omvärldsarbete handlar om att på ett systematiskt sätt skaffa sig en insikt och förståelse för de faktorer som kan påverka organisationens möjligheter att uppfylla sitt uppdrag samt förstå vilka trender och förändringar som kan komma att påverka verksamheten på längre sikt.

Omvärldsbevakning är ett steg i att skaffa sig ett försprång, säkerställa att fokus i verksamheten ligger på rätt saker samt att de beslut som tas är informerade. God förståelse för omvärlden leder till bättre framförhållning och större förståelse för eventuella risker.

Omvärldsarbete kan underlättas med rätt verktyg och därför bör verksamheter ha en god bild av vad som vill uppnås (strategin) för omvärldsbevakningen och vilka områden som behöver bevakas.

Omvärldsarbete är en kontinuerlig process som följer en cykel med ett antal steg.


Exempeltjänster och uppdrag inom detta område:

  • Strategi för omvärldsbevakning
  • Organisationsöversyn omvärldsbevakning
  • Process och metod för omvärldsbevakning
  • Kriterier för omvärldsbevakning
  • Integrering av omvärldscykel i verksamhetsplaneringprocess

För mer information, kontakta: Kristo Vusir eller Barbara Carreno