Informationshantering

Informationshantering handlar om att samla in, organisera och lagra information så att informationen kan användas på ett ändamålsenligt sätt. Man kan se på information som en kedja ”från data till vishet” där ändamålsenlig informationshantering gör det möjligt för verksamheten att hantera och utnyttja olika informationsflöden.

För att informationen ska vara användbar behöver den finnas i rätt format, vara tillförlitlig och kvalitativ. Information har inget värde i en digital värld så länge den inte finns tillgänglig i rätt format.


Exempeltjänster och uppdrag inom detta område:

  • Informationshanteringsstrategi
  • Informationsomvandling
  • Informationshanteringsplan
  • Förändringsledning/Transformation

För mer information, kontakta: Ulf Myrberg