BiTA - det hållbara företaget

Hållbar utveckling är ett begrepp som alla känner till, trots detta kan det vara svårt att sätta fingret på vad det innebär att sträva efter att vara ett hållbart företag. För BiTA handlar det om att påverka den hållbara utvecklingen genom de val vi gör i vår organisation men också i samverkan med kund, leverantörer och andra intressenter. En hållbar utveckling innebär att främja miljö, kultur, människor med utgångspunkten att vi bara har en planet att dela på. På BiTA tror vi att teknikutvecklingen kan leda oss in på en väg av hållbar utveckling. Detta innebär att organisationer kan påverka och styra framtiden genom de val de gör och vi tror att vi som bolag därmed kan bidra till en positiv samhällsutveckling.  BiTAs konsulter stöttar sina kunder att göra rätt val i en alltmer digital värld och kan därmed aktivt bidra till förändrade beteenden. För att lyckas med detta behöver vi föregå med gott exempel och visa på gott ledarskap.
 
Vad betyder hållbarhet på BiTA?
För BiTA handlar hållbarhet om tre olika dimensioner; social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsfrågan är en av de viktigaste frågorna för kommande generationer och ska därmed genomsyra alla BiTAs aktiviteter. BiTAs ambition är att vara ett trovärdigt föredöme och att alltid föregå med gott exempel. Exempel på hur BiTA arbetar med hållbarhetsfrågan:

Social hållbarhet
 • Aktivt arbeta med värderingar och förankra dessa hos våra medarbetare.
 • Ge ekonomiskt stöd årligen till en eller flera välgörenhetsorganisationer eller till forskning
 • Vårt dagliga arbeta styrs av en genomarbetad jämställdhetsplan
 • Vi uppmuntrar olikhet – olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser berikar oss och gör oss smartare som bolag.
Ekologisk hållbarhet
 • Aktivt höja miljömedvetenheten hos våra anställda och kunder genom alltid ha med miljöperspektivet i dialogen
 • Resfria möten så långt det är möjligt
 • Hushålla med resurser (transporter, avfall, val av material)
 • Ekologiska alternativ vid frukostseminarier,konferenser, möten och utbildningar
Ekonomisk hållbarhet
 • Hållbarhetsperspektivet i dialogen med våra kunder
 • Hållbarhetsperspektivet är en del i lösningen till kund
 • Aktiv på hållbarhetsarenan; sociala medier, konferenser, samarbeten
 • Aktivt arbeta med mångfald internt vad gäller kön, ålder, religion och etnicitet
 • Balans mellan arbete och fritid
Kvalitet på BiTA
För BiTA handlar kvalitet om att överträffa kundens förväntningar; vare sig det gäller bemötande, leverans av konsulttjänster eller nivån på erbjuden utbildning. Det handlar om hur vi beter oss, uttrycker oss och levererar. För BiTA är det av yttersta vikt att sätta sig in i kundens perspektiv för att få en bättre förståelse för kundens situation, behov och önskningar. Kunden är i fokus på BiTA och att hjälpa kunder att utveckla sin verksamhet är drivkraften för alla BiTA anställda. 

För att möta marknadens kontinuerligt ökade krav arbetar BiTA aktivt med att ständigt utveckla och förbättra BiTAs erbjudande. Genom omvärldsbevakning och dialog med kunder och intressenter får BiTA viktigt information och kunskap om nya förutsättningar och behov.

BiTAs ambition är att leverera högsta kvalitet i allt från konsulttjänster, utbildningar till aktiviteter på marknaden. 

Exempel på hur BiTA kvalitetssäkrar sitt erbjudande: 
 • Värderingar – kompetens, nytta, engagemang, frihet och samarbete värdesätter vi högt.
 • Enhetlighet.  BITA-modellen förenar våra utbildare och skapar en enhetlighet och kontinuitet i utbildningskvalitén. Vi arbetar alltid med kvalitetssäkring i våra konsultuppdrag för att kunden ska kunna känna sig trygg i att leveranserna. 
 • Konkreta mål – alla konsulter har individuella styrkort som i sin tur är i linje med vad vi vill uppnå. BiTA vill bli bäst i Sverige på att skapa förutsättningar för det hållbara digitala samhället. 
 • Erfarenhet och kompetens hos BiTAs konsulter – Vi har en standardiserad och vetenskapligt beprövad rekryteringsprocess. Rätt personlighet och drivkraft att förändra är ett krav på de konsulter vi tar in. Vi utbildar alla för att alla ska kännas sig trygga i utbildningslokalen och ute hos kund. Majoriteten av våra konsulter är mycket erfarna och kvalificerade. Vi stöttar alltid varandra och arbetar med mentorskap för att snabbt sprida kompetens och kunskap på bolaget. 
 • Service minded och sociala förmåga – vi värdesätter detta högt vid rekrytering. Att kunna kommunicera och sätta sig in i kundens situation är en förutsättning för att driva förändringsprojekt.
 • Tydliga uppdrags- och kursbeskrivningar – Vår konsultationsprocess inleds alltid med en uppdragsinitiering och med att vi dokumenterar alla förväntningar, såväl kundens som deltagande konsulters. 
 • Dialog med kunder, intressenter och kollegor.
 • Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av uppdrag och utbildningar är en del av vår konsultations- och kvalitetssäkringsprocess.
 • Omvärldsbevakning av BiTAs affärsområden – för att ständigt utvecklas och säkerställa att vi kan kompetensutveckla oss själva och kunden. 
 • Utvecklingsfokus på samtliga nivåer – vi vill alltid bli bättre. Vi utvecklar gärna tillsammans med våra kunder både vad gäller utbildningar som konsultationstjänster.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.