Säkerhet och riskhantering

En effektiv riskhantering kan ge långtgående fördelar för alla organisationer, såväl stora som små, inom både offentlig och privat sektorn, med bland annat förbättrad leveranskvalitet, konkurrensfördelar och innovationer. 

De flesta verksamheter måste idag arbeta i snabbt föränderliga miljöer och under ständigt förändrade marknadsvillkor. På alla ledningsnivåer behöver man kunna fatta välgrundade beslut och förstå de möjliga konsekvenserna de kan resultera i för organisationen, såväl ur ett positivt som negativt perspektiv. Med en effektiv struktur för riskhantering och god förståelse för risker och deras effekter får man ett bättrat stöd för beslutsfattande i olika situationer. 

Cybersäkerhet är idag ett av de områden vars betydelse ökar snabbast i vår närhet och vår omvärld, där RESILIATM ger grundläggande kunskaper för att kunna ta genomtänkta beslut i syfte att förebygga, upptäcka och åtgärda incidenter relaterade till cybersäkerhet. 

RESILIATM och M_o_R® ingår i AXELOS:s portfölj av Global Best Practice Guidance, där även bl.a. ITIL® och PRINCE2® ingår.

Nyheter hösten 2018:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP