Att leda och utveckla processer inom IT

Antal dagar: 3

Pris: 18950 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.00

Se produktblad för denna kurs:
Att leda och utveckla IT-processer - Produktblad.pdf

Om tjänstebegreppet svarar på frågan "vad" så svarar processledning på frågan "hur"?. Tillsammans bildar de fundamentet i framgångsrik tjänstehantering (Service Management). BiTA har en gedigen erfarenhet av att initiera och leda framtagandet av effektiv tjänstehantering och har med detta som grund format denna kurs i processägarskap och processledning. Kursen omfattar allt som rör processhantering: från hantverket, hur man modellerar och dokumenterar processer till hur man leder och driver processer över tid i olika typer av IT-organisationer. Kursen utgår från "Best Practice" (ITIL) och de där identifierade processerna.
 
Under kursen kommer du att få ta del av hur att organisera för IT-processarbete och hur ansvarsfördelningen hanteras mellan de olika processrollerna. Du kommer också att få lära dig hur man modellerar, dokumenterar och mäter processer och framför allt, hur du arbetar med ständiga förbättringar och håller liv i processarbetet över tiden.
 
Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är IT-chef, linjechef inom IT-organisationer, processägare eller processansvarig projektledare inom IT-området.
 
Förkunskapskrav

Inga, men vi rekommenderar att du har gått kursen ITIL Foundation.

Antal deltagare

Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Språk

Kursen ges på svenska med engelska begrepp.


Läs mer om kursinnehåll
Kursinnehåll
  • Tjänstehantering och Best practice
  • Nyttan av processer och processorienterat arbetssätt
  • Organisatoriska aspekter
  • Att äga, leda och utveckla processarbete
  • Processmodellering och processdokumentation
  • Att mäta processer
  • Hur ITIL kan användas som referens i processarbetet

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av klippkort på kurser? Läs mer här!

Att leda och utveckla processer inom IT

Antal dagar: 3
Pris: 18950kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter genom denna kursbokning, så kommer de att sparas i vårt register och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefodras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.
Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
"Bra/givande diskussioner och erfarenheter från lärare och deltagare"
"Det var bra! Det var inspirerande!"

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är ett kunskapsföretag som stödjer och åstadkommer förändring. Vi bidrar till våra kunders kompetensutveckling och arbetar från formulering av strategier till implementerad förändring. Digitaliseringen, IT eller tekniken är i regel motorn i de uppdrag vi erhåller hos våra kunder . Delivering Change är vårt varumärkeslöfte. Våra konsulters strävan är att åstadkomma förändring och att få det att ”hända”. Vi jobbar med att stärka våra kunders förmåga och att hantera den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling.

NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP