Att driva praktiskt kvalitetsarbete - för verksamhet och IT

Antal dagar: 2

Pris: 12900 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00
Kursmaterial är digitalt och på svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Se produktblad för denna kurs:
Att driva praktiskt kvalitetsarbete – för verksamheten och IT - Produktblad.pdf

Hur kan du öka kvaliteten din organisation?
 
Kvalitet är ett brett begrepp som berör alla delar av verksamheten och där kunden/ brukaren är i fokus. Här finns en fantastisk potential till ökat kundvärde och konkurrenskraft men hur gör du för att nå dit?
Kursen ger deltagarna en bred och gedigen kunskap om kvalitet; vad kvalitet innebär, kund/ brukarperspektivet, begrepp, modeller, verktyg, ledningssystem, koppling mellan IT och verksamheten, praktiska tips och svarar på frågan hur du kommer vidare i kvalitets- och förbättringsarbetet.

Målgrupp
Kursen riktar sig till:

   Verksamhet:
   Verksamhetschef, Kvalitetschef, Verksamhetsutvecklare, Projektledare, Kvalitetsansvarig, 
   Kvalitetssamordnare,Koordinator, Verksamhetskonsult, Enhetschef

   IT: 
  Business Relationship Manager, Problem Manager, Incident Manager, Verksamhetsutvecklare,
   Projektledare, CIO, IT- chef, Kundansvarig, IT-strateg, Förvaltningsledare

Förkunskapskrav
Inga
Det är en klar fördel med ett intresse och engagemang för att vilja förbättra och utveckla.

Kursen ger deltagarna en bred och gedigen kunskap om kvalitet; vad kvalitet innebär, kund/ brukarperspektivet, begrepp, modeller, verktyg, ledningssystem, koppling mellan IT och verksamheten, praktiska tips och svarar på frågan hur du kommer vidare i kvalitets- och förbättringsarbetet.
 
Kursen varvar teori, diskussioner och praktiska erfarenheter med ambitionen att få fler infallsvinklar på hur du kan gå tillväga. Kursen innehåller många övningar där syftet är att pröva olika modeller och verktyg. Kursledaren kommer att guida dig genom bland annat PDCA, Six Sigma, Lean, ISO, förbättringsarbete, förändringsarbete och praktiska tips. Du kommer att lära dig hur ramverken hänger ihop och när det är bäst att använda de olika verktygen. Olika perspektiv utmanas för att stimulera till helhetssyn och kreativitet.

Målsättning
:
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren ha kunskap och förståelse kring:
  • Begreppet kvalitet - vad det innebär och omfattar
  • Kund/ brukarperspektivet
  • Olika modeller och verktyg
  • Kopplingen mellan IT och verksamheten
  • Hur man kan påbörja ett kvalitetsarbete med kunden/ brukare i fokus
  • Praktiska tips och verktyg
  • Nya idéer och inspiration
 
Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Kursdokumentationen är på svenska.


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll:
Under kursen kommer vi bland annat att gå igenom följande; Kvalitetsbegrepp, kund/ brukare/ användare, PDCA, Six Sigma, Lean, olika ledningssystem t ex. ISO, andra krav som kan uppkomma från olika intressenter, olika förbättringsverktyg och förändringsmodeller.
 
Att koppla ihop IT och verksamhetens olika perspektiv är en central del och här diskuteras olika begrepp och vad de betyder i respektive verksamhet.
 
Kursen kommer till stor del innehålla övningar och diskussioner där olika erfarenheter, synsätt och perspektiv blandas. Att utmana, tänka brett och utanför boxen är en röd tråd genom utbildningen.

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Att driva praktiskt kvalitetsarbete - för verksamhet och IT

Antal dagar: 2
Pris: 12900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
"Kursledaren var erfaren inom området"
"Gav en bra bild/överblick över området kvalitet"

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP