ISO/IEC 20000 Foundation

Antal dagar: 3

Pris: 17900 kr (ex moms)

Genom att processbaserat arbetssätt kan IT-leverantörer, interna såväl som externa, leverera tjänster med högre kvalitet och större kundfokus, till lägre kostnader.
 
För att formellt mäta och kvalitetssäkra en IT organisations tjänsteleverans kan man certifiera sig i den internationella standarden för IT Service Management, ISO/IEC 20000.
 
BiTA:s  kurs ISO/IEC 20000 Foundation ger kunskap om standarden och vad som krävs för att bli certifierad. Teori varvas med praktiska övningar, och tar upp följande delar:
 
- Översikt av ISO/IEC 20000; historik, regler och process för certifiering, användandet av standarden, termer och begrepp.
 
-Koordinering och Integrations Processer; krav på management system, planering/implementering av Service Management och av nya tjänster
 
- Leveransprocesserna, ex.  Service Level Management, och Budgeting and Accounting for IT Services
 
- Supportprocesserna, ex. Change Management och Incident Management
 
- Relationsprocesserna, ex. Supplier Management och Business Relationship Management.
 
Målgrupp:

Ansvariga för IT-leveranser, internt eller externt, och övriga som arbetar med Service Management och kvalitet.
 
Förkunskapskrav:

Inga formella men genomgången ITIL Foundation med godkänt resultat rekommenderas samt några års arbetslivserfarenhet inom Service Management.

I december 2005 publicerades ISO/IEC 20000 som är en internationell standard för IT Service Management som formellt kan mäta och kvalitetssäkra en IT organisations tjänsteleverans. Standarden, som baseras på ITILs ramverk, har länge varit efterfrågad och är en vidareutveckling av den brittiska standarden BS 15 000. Genom ett processbaserat arbetssätt kan IT-leverantörer, interna såväl som externa, leverera tjänster med högre kvalitet, större kundfokus till lägre kostnader.
 
Denna utbildning ger deltagaren grundläggande kunskap om ISO/IEC 20000 och dess struktur, kunskap om hur ett arbete mot en eventuell revision bör gå till samt förbereder deltagaren på den certifiering som sker frivilligt i samband med utbildningen. Kostnaden för certifieringen är 2000kr och den sker mellan ca kl 14.00-17.00 sista kursdagen.

Antal deltagare:

Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 16 personer.
 
Målsättning:

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha erhållit kunskap om bakgrund och historik till ISO/IEC 20000 samt relationen till ITIL. Vidare får deltagaren kunskap om standardens uppbyggnad och ingående delar, hur man förbereder en organisation på en revision och vilka krav en sådan ställer. Utbildningen förbereder även deltagaren för att genomgå ISO/IEC 20000 Consultant Certificate.


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll:

Kursen tar upp följande delar:

Översikt av ISO/IEC 20000:
• Inledning och bakgrund till ISO/IEC 20000
• Regler och process för certifiering
• Användandet av standarden
• Termer och begrepp

Koordinering och Integrations Processer:
• Krav på Management System
• Planering/Implementering av Service Management
• Planering/Implementering av nya tjänster

Service Delivery Processer:
• Service Level Management
• Capacity Management
• Service Continuity and Availability Management
• Budgeting and Accounting for IT Services
• Service Reporting
• Information Security Management

Resolution, Control and Release Processer (Service Support):
• Incident Management
• Problem Management
• Configuration Management
• Change Management
• Release Management

Relationsprocesser:
• Business Relationship Management
• Supplier Management

Deltagarutvärdering:
• Övningar
• Provcertifiering
• Certifiering/Examination

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ISO/IEC 20000 Foundation

Antal dagar: 3
Pris: 17900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs
iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP