Introduktion till ISO/IEC 20000

Antal dagar: 1

Pris: 4900 kr (ex moms)

Genom att processbaserat arbetssätt kan IT-leverantörer, interna såväl som externa, leverera tjänster med högre kvalitet och större kundfokus, till lägre kostnader.
 
För att formellt mäta och kvalitetssäkra en IT organisations tjänsteleverans kan man certifiera sig i den internationella standarden för IT Service Management, ISO/IEC 20000.
 
BiTA:s  introduktionskurs till ISO/IEC 20000 ger en övergripande kunskap om ISO/IEC 20000 och vad som krävs för att bli certifierad.
 
Deltagarna introduceras till följande:
 
Inledning och bakgrund
Drivkrafter bakom skapandet av standarden
Syfte med ISO/IEC 20000
Relationen till ITIL® och andra ramverk
Uppbyggnad, struktur och innehåll
Termer och begrepp
Krav på organisationen vid ett införandeprojekt
Regler för certifiering
Relevanta vidareutbildningar
 
Förkunskapskrav

Inga

I december 2005 publicerades ISO/IEC 20000 som är en internationell standard för IT Service Management som formellt kan mäta och kvalitetssäkra en IT organisations tjänsteleverans. Standarden, som baseras på ITIL®s ramverk, har länge varit efterfrågad och är en vidareutveckling av den brittiska standarden BS 15 000. Genom att processbaserat arbetssätt kan IT-leverantörer, interna såväl som externa, leverera tjänster med högre kvalitet, större kundfokus till lägre kostnader. Denna utbildning ger deltagaren en övergripande kunskap om ISO/IEC 20000, hur standarden är uppbyggd och vad som krävs för att bli certifierad.

Antal deltagare

Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 16 personer.
 
Målsättning

Efter genomgången introduktionskurs skall deltagaren ha erhållit kunskap om bakgrund och historik till ISO/IEC 20000 samt relationen till ITIL. Vidare får deltagaren kunskap om standardens uppbyggnad och ingående delar, krav som ställs på organisationen för eventuell certifiering samt vilka utbildningar som kan vara aktuella vid ett införande.


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll

Kursen introducerar deltagaren i följande:

• Inledning och bakgrund till ISO/IEC 20000
• Drivkrafter bakom skapandet av standarden
• Syfte med ISO/IEC 20000
• Relationen till ITIL och andra ramverk
• Uppbyggnad, struktur och innehåll av ISO/IEC 20000
• Termer och begrepp
• Krav på organisationen vid ett införandeprojekt
• Regler för certifiering
• Relevanta vidareutbildningar

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Introduktion till ISO/IEC 20000

Antal dagar: 1
Pris: 4900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
”Bra när man har erfarenhet från verkliga livet och kan ge exempel”
 
/Gun Andersson från Sandvik IT Services AB
(Deltog på kursen Introduktion till ISO/IEC 20000 den 2 maj 2011)

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP