PoleStar: ITSM Simulering (ITIL®)

Antal dagar: 1

Pris: 5500 kr (ex moms)

Utbildningen lämpar sig bäst som en företagsintern kurs för 12-16 deltagare, och är till exempel utmärkt som en kick-off i ett förestående förändringsprojekt.
 
Att införa ITSM, ett tjänste- och processorienterat arbetssätt, har många kända fördelar, men, innebär ofta stora förändringar i en organisation och för att förändringarna ska bli framgångsrika och bestående, krävs att alla medarbetare accepterar, använder och förstår nyttan av förändringen.

Målgrupp

Chefer och personal i IT-organisationer, systemägare och systemansvariga, projektledare, kundens samordnare av IT tjänster, beställare av IT-tjänster, IT-controllers samt affärsansvariga. Spelet kan också varmt rekommenderas för företagets ledningsgrupp som därmed får insikt och förståelse om IT avdelningens komplexa vardag och nyttan med processorienterat arbetssätt.
 
Deltagare

Utbildningen lämpar sig bäst som en företagsintern kurs för 12-16 deltagare, och är till exempel utmärkt som en kick-off i ett förestående förändringsprojekt. Simuleringen kan även genomföras som en integrerad del av en t ex Foundationkurs.
 
Förkunskaper
 
Inga formella förkunskaper krävs i form av utbildning inom ITIL eller motsvarande, men minst 2-3 års arbetslivserfarenhet inom de områden som simuleras krävs för att på bästa sätt tillgodogöra sig upplägget. Tex drift och support, förvaltning eller avtalshantering, beroende på hur simuleringen skräddarsys för just er organisation.

Att införa ITSM, ett tjänste- och processorienterat arbetssätt, har många kända fördelar, men, innebär ofta stora förändringar i en organisation och för att förändringarna ska bli framgångsrika och bestående, krävs att alla medarbetare accepterar, använder och förstår nyttan av förändringen.

PoleStar ITSM är ett interaktivt simuleringsspel som på ett engagerande och entusiasmerande sätt tydliggör och lär ut fördelarna och nyttorna med ITSM och ITIL för din organisation. Simuleringen levandegör utmaningar kring beteenden, kultur och processer som en IT-organisation möter i sin vardag. Verklighetstrogna scenarier som deltagarna kan relatera till och ha egen erfarenhet ifrån ger många ”aha-upplevelser” under simuleringens gång.

PoleStar ITSM Simulering genomförs i antingen ITIL v2 eller ITIL v3 läge.

Övrigt
 
BiTAs roll i denna företagsövning är att leda grupparbetet och med sin djupa kompetens om Service Management hjälpa och styra deltagarna till att tänka processorienterat och därmed ge insikt/förståelsen om ITIL processerna för deltagarna.
 
Målsättning
 
Den unika ITIL simuleringen möjliggör erfarenhetsbyggande inlärning som skapar en god förståelse av ITSM och ITIL best practice. Simuleringen gör inlärningen till en engagerande, rolig och delad upplevelse som deltagarna kommer ihåg.
Eller som en BiTA-konsult uttryckte det:
 
”Min egen erfarenhet är att det som deltagarna lär sig är;
- Vikten av överenskomna arbetssätt
- Vinsterna med kontinuerlig förbättring
- Behovet av tydliga roller och ansvar
- IT´s betydelse för verksamheten/affären
- Fördelarna med ordning och reda”


Läs mer om kursinnehåll
Struktur

Simuleringen genomförs vanligen i 5 omgångar, där speldynamik används för att spegla den interaktion som pågår i verkligheten mellan IT och verksamheten, både från ett strategiskt och ett operativt perspektiv.
Deltagarna gör framsteg i varje omgång och når successivt ökad operativ mognad och får en allt bättre förståelse för helheten kring kvalitativ tjänsteleverans och nyttan för verksamheten. En tjänsts hela livscykel såsom den är beskriven i ITIL gås igenom under simuleringen, vilket bland annat innebär att deltagarna engageras i att planera för strategiskt och operativt kontinuerligt förbättringsarbete.
Det finns stora möjligheter att konfigurera hur simuleringen uppträder. Man kan t ex välja olika processområden och välja bort andra.

Tillvägagångssätt

Deltagarna har olika roller i både verksamhet och IT-organisation och får sedan under simulerade former genomföra klassiska IT-aktiviteter under en tidsbestämd omgång. Bla får de ta hand om incidenter, planera förändringar och lösa problem, allt beroende på hur simuleringen konfigurerats. Efter varje omgång ges utrymme för feedback och möjligheter för gruppen att förbättra sitt arbetsätt inför nästa omgång.

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

PoleStar: ITSM Simulering (ITIL®)

Antal dagar: 1
Pris: 5500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP