Informationssäkerhet för Ledare

Antal dagar: 2

Pris: 16450 kr (ex moms)

Tid: 09.00 - 16.00
Kursmaterialet är på svenska. Kursledaren pratar svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Denna utbildning vänder sig i första hand till dig som verkar i någon form av ledarroll där du arbetar med, eller står i begrepp att börja arbeta med, frågor relaterade till informationssäkerhet. Du behöver få en god förståelse för helhet, förekommande begrepp och modeller inom området. Kursen ger dig därför en grundläggande översikt över de flesta begrepp som förekommer inom informationssäkerhet och angränsande områden.

 
Du får en genomgång av koncept som informations- och IT-säkerhet, interna och externa hot, katastrof och kontinuitetsplanering, risk och sårbarhet samt olika ramverk och lagar inom området. Vi presenterar GDPR, ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), Business Impact Analysis (BIA), gapanalyser och ISO-standarder och beskriver översiktligt vad dessa innebär. Du får grundläggande kunskap om dessa verktyg och ramverk samt inblick i hur du kan nyttja verktygen i ditt dagliga arbete.
 
Kursen ger dig också en god personlig grund att stå på kunskapsmässigt och en bra utgångspunkt för fortsatt karriär inom informationssäkerhet. Den ger också bra förutsättningar för dig som vill gå någon eller några av våra påbyggnadskurser. Det kan vara du som fått ansvar för GDPR arbetet inom er organisation, en roll som RISK-manager, etc. Om du inte redan har en gedigen bakgrund inom informationssäkerhet rekommenderar vi starkt att du går denna kurs innan du går vidare med någon av påbyggnadsdelarna.
 
Målgrupp
Vi vänder oss i första hand till dig som arbetar som chef, projektledare, förvaltningsledare eller är ansvarig för information/IT-system eller -tjänst i verksamheten.
 
Du står i begrepp att börja arbeta med informationssäkerhetsrelaterade uppgifter eller arbetar redan med detta och känner ett behov av att förbättra dina kunskaper. Du som behöver en grundutbildning för att bättre kunna ta till dig en senare specialisering, exempelvis inom GDPR eller ledningssystem, har stor nytta av denna kurs.
 
Du som är tekniker med specialinriktning inom detta område kan också ha stor nytta av kursen, inte minst då den ger dig insyn i de begrepp och modeller som ledningen arbetar med.
 
Förkunskapskrav
Inga

Kursbeskrivning
Innehåll
Kursen är upplagd omväxlande med teoriavsnitt och övningar. Du får arbeta i grupp med att göra bland annat gapanalys, informationsklassning och identifiera roller och processer nödvändiga inom en informationssäkerhetsorganisation. Du får möjlighet att träffa andra med samma utmaningar för att diskutera och utbyta erfarenheter.
 
Kursen berör bland annat dessa områden:
 • Informationssäkerhet och dess olika delar
 • Informationssäkerhetsorganisationen – processer, roller och ansvar
 • Kommunikation – hur inspirerar och motiverar du din organisation
 • Metoder och verktyg
  • Gapanalys
  • Informationsklassning
  • Hot och Riskanalys
  • Business Impact Analysis – kontinuitetsplanering
 • Olika regelverk inom informationssäkerhet
 • ISO 2700x
 • Ledningssystem
 • Beteenden som verktyg för förändring
Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:
 • Begrepp så som informationshantering, informations- respektive IT-säkerhet och dess olika aspekter
 • Vilka regler och riktlinjer som finns att förhålla sig till; vad är GDPR, ISO 2700x etcetera
 • Ledningssystem för informationssäkerhet
 • Hur beteenden kan användas som verktyg för att förändra organisationens kultur; hur man ska tänka för att få en organisation att bli medveten om informationssäkerhet och vikten av denna
 • Hur du kommunicerar och skapar engagemang
 • Informationssäkerhet och -hantering på en grundläggande nivå
 • Beteenden och säkerhetskultur i organisationen

Efter avslutad kurs får du en bra grund att stå på inom informationssäkerhet, utbildningen ger dig också bra förutsättningar inför våra mer specialiserade utbildningar inom området 

Språk
Utbildningen och kursmaterialet erbjuds på svenska. Vid efterfrågan av företagsinterna kurser eller Gig kan utbildningen även erbjudas på engelska. Läs mer
 
Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator inför kursstart. Deltagarna får även mallar och checklistor under kursen som kan användas i den egna organisationen. 

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Informationssäkerhet för Ledare

Antal dagar: 2
Pris: 16450kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP