DevOps i praktiken

Antal dagar: 2

Pris: 18950 kr (ex moms)

Tid: 09.00 - 17.00
Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar engelska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Utan tvekan har du hört om DevOps – men vad är det som är signifikant i DevOps-rörelsen och tillhörande praxis som är av betydelse för just din organisation?
Man skulle kunna säga att det finns två typer av organisationer – de som föddes i molnet (organisationer som startade med ett blankt papper och som bygger allt från början med de senaste tekniska lösningar,  ibland kallade ”enhörningar”) och de som har IT-system som är tio år eller äldre (kallas ibland ”hästar”, organisationer som flyttar befintliga IT-system till molnet).
 
Chansen är att du arbetar för en av dessa "hästar", och chansen är att din organisation har många metoder, verktyg, processer och rutiner på plats som kan tyckas vara helt oförenliga med DevOps (eller Agile, för den delen). Och detta, som du säkert har upptäckt, är en rejäl utmaning.
 
Den här kursen hjälper dig att ta itu med den utmaningen. På kursen går vi igenom olika DevOps-metoder i förhållande till traditionella organisatoriska strukturer, praxis och processer. Vi utforskar hur DevOps förhåller sig till IT Service Management och ITIL, och hur allt hjälper en organisation på den digitala transformationsresan.
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom IT-styrning och -ledning, IT service management, tjänstehantering, IT-verksamhet, projektledning, programhantering, produkthantering och mjukvaruutveckling.
 
Förkunskapskrav
Inga

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Kursdokumentationen är på engelska.

Språk
Kursledaren pratar engelska och kursmaterialet är på engelska.
 
Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:
 • Betydelsen och värdet av DevOps
 • De kulturella aspekterna av DevOps
 • De viktigaste tekniska metoderna i DevOps
 • Förhållandet mellan DevOps och ITSM, projektledning och produktledning
 • Vikten av att fokusera på kundvärde och kundupplevelse
 • IT:s förändrade roll i organisation och hur DevOps metoder kan hjälpa till
 • DevOps och ITSM:s roll i den digitala transformationen
 • Hur DevOps kan introduceras i en organisation
 • Hur man skapar en kultur med hållbar ständig förbättring

På kursen går vi igenom olika DevOps-metoder i förhållande till traditionella organisatoriska strukturer, praxis och processer. Vi utforskar hur DevOps förhåller sig till IT Service Management och ITIL, och hur allt hjälper en organisation på den digitala transformationsresan.

Aktuella utmaningar och möjligheter inom IT
 • IT:s förändrade roll i en organisation, IT som kritisk kompetens
 • Molntjänsters framfar och hur de påverkar en organisations affärsmodeller
 • Agilitet i relation till traditionell utveckling, drift och projektledning
 • Hantera osäkerhet och komplexitet
 • Digital transformation
Introduktion till DevOps
 • Historik
 • Organisatoriska fördelar med DevOps
 • CALMS-ramverket
 • DevOps i relation till ITSM, Lean och Agile
 • Huvudprinciper och praxis
 • End-to-end-vy av värdeflödet
Kulturella konsekvenser av DevOps
 • Kontinuerlig förbättring
 • Mätning och mätvärden
 • Ledarskapets roll
 • Bygga och stötta team
 • Transparens och förtroende
 • Visualisera arbetat, Kanban
 • Arbetsledning, ToC
 • Experimenterande
 • Styrning
Tekniska metoder
 • Påverkan av den tekniska skulden
 • Automatisering och kvalitetssäkring
 • Microservices och ”serverless” computing
 • Kontinuerlig integration
 • Kontinuerlig leverans
 • Kontinuerlig implementering
DevOps och ITSM, Enterprise Service Management
 • Fokus på kundupplevelse (CX)
 • Service mind-set
DevOps och projektledning
 • Fokus på kundnytta
 • Program, projekt och produktledning – olikheter och praxis
Operations (Drift) som en plattform
 • IT-driftens roll i digitala organisationer


Läs mer om kursinnehåll
Aktuella utmaningar och möjligheter inom IT
 • IT:s förändrade roll i en organisation, IT som kritisk kompetens
 • Molntjänsters framfart och hur de påverkar en organisations affärsmodeller
 • Agilitet i relation till traditionell utveckling, drift och projektledning
 • Hantera osäkerhet och komplexitet
 • Digital transformation
Introduktion till DevOps
 • Historik
 • Organisatoriska fördelar med DevOps
 • CALMS-ramverket
 • DevOps i relation till ITSM, Lean och Agile
 • Huvudprinciper och praxis
 • End-to-end-vy av värdeflödet
Kulturella konsekvenser av DevOps
 • Kontinuerlig förbättring
 • Mätning och mätvärden
 • Ledarskapets roll
 • Bygga och stötta team
 • Transparens och förtroende
 • Visualisera arbetet, Kanban
 • Arbetsledning, ToC
 • Experimenterande
 • Styrning
Tekniska metoder
 • Påverkan av den tekniska skulden
 • Automatisering och kvalitetssäkring
 • Microservices och ”serverless” computing
 • Kontinuerlig integration
 • Kontinuerlig leverans
 • Kontinuerlig implementering
DevOps och ITSM, Enterprise Service Management
 • Fokus på kundupplevelse (CX)
 • Service mind-set
DevOps och Projektledning
 • Fokus på kundnytta
 • Program, projekt och produktledning – olikheter och praxis
Operations som en plattform
 • IT-driftens roll i digitala organisationer

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

DevOps i praktiken

Antal dagar: 2
Pris: 18950kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP