DISC - beteendestilar

Antal dagar: 1

Pris: 7900 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.30

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

DISC - beteendestilar
För dig som är medarbetare - 1 dag
Som medarbetare i support eller kundtjänst är kommunikation ditt viktigaste verktyg. Du använder det varje dag och hela tiden.
 
Vissa kunder eller kollegor är lätta att prata med, ni förstår varandra och samtalet flyter lätt. Andra upplevs som jobbiga. Ni pratar förbi varandra, det blir missförstånd och irritation. Hur det går beror både på dig och den du pratar med.
 
Med utgångspunkt i DISC-analysens fyra färger jobbar vi med hur du kan stärka kommunikationen i både kundsamtalen och vid samtal med medarbetare.
 
I support eller kundtjänst har du också många interna kontaktytor, med kollegor både på den egna och på andra avdelningar. Därför tar vi också upp hur våra olika kommunikationsstilar påverkar samarbetet inom företaget.

I support eller kundtjänst har du också en roll med många kontaktytor internt. Därför tar vi också upp hur våra olika kommunikationsstilar påverkar samarbetet inom företaget.
 
Kursen är nyttig, rolig och ger praktiska verktyg att använda varje dag. Teori blandas med praktiska övningar, som utgår från dig själv och din egen arbetssituation. Deltagarna ges många tillfällen att ta upp och diskutera egna praktiska utmaningar.
 
DISC-analys ingår
Före kursen gör varje deltagare en individuell webbaserad DISC beteendestilsanalys med inriktning på kommunikation. En skriftlig personlig rapport erhålls vid kurstillfället.
 
Om kursen
Kursen genomförs under en dag i grupper om max 12 personer.
 
Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator.
 
Kursledare
Kursledare är Ingrid Alestig från Novasell, som tränar människor i olika branscher och på olika nivåer i ledarskap, försäljning och kundbemötande. Hon är civilekonom, certifierad i Pussel DISC beteendestilsanalys och har gedigen egen erfarenhet som chef för försäljning och kundservice. Med glimten i ögat, smittande engagemang och många exempel från verkligheten gör hon det svåra enkelt.


Läs mer om kursinnehåll
Under kursen får du:
  • Ökad insikt i din egen personliga kommunikationsstil
  • Insikt i hur andra uppfattar dig
  • Förståelse för hur andra kommunicerar
  • Kunskap så att du känner igen andras kommunikationsstilar - fyra kundtyper
  • Metoder för att bemöta andra, skapa ett positivt samtalsklimat och inge förtroende
  • Kunskap om hur du lättare övertygar andra
  • Insikt om hur du väljer rätt argument till varje kund
  • Verktyg för att hantera ”svåra” kunder
  • Insikter om hur sammansättningen av en grupp påverkar resultatet
  • Tipsen som gör att andra gillar dig

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

DISC - beteendestilar

Antal dagar: 1
Pris: 7900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP