Tjänstehantering i praktiken för IT

Antal dagar: 3

Pris: 18950 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Se produktblad för denna kurs:
Tjänstehantering i praktiken för IT - Produktblad.pdf

Dagens IT-leverans blir mer och mer komplex då allt fler parter ska samarbeta i IT-leveransen. Detta medför att IT-organisationen behöver styra och leda både sin interna organisation liksom ett flertal leverantörers IT-leveranser. 
Affärsverksamheten är beroende av en snabbfotad IT-organisation som erbjuder tjänster med rätt nivåer och dynamik i leveransnivå. Det medför att IT-tjänstestrukturen behöver klara av verksamheternas sammanräknade krav och att IT-tjänsterna förblir kostnadseffektiv övertid.
 
I och med att  IT-leveransen är alltmer tekniskt integrerad där komponenter inom olika IT-tjänst samverkar behöver också gemensamma krav på tillgänglighet och balanserad kapacitetsutnyttjande styras.
 
Är IT leveranser standardiserade, utlovas garantier och är det tydligt beskrivet vad som skall levereras till kunden och dess användare? 
Rätt dynamik och kostnadseffektiva IT-tjänster uppnås när IT och affärsverksamheten avtalar i vilken omfattning IT-leveransen ska ske. Avtal där alla levererande parter, extern som intern, är säkrade. IT skall känna sig trygga i att resurser och kompetenser är de rätta för en konkurrensmässig IT-leverans. 

På den här kursen ger vi deltagarna verktyg för att kunna få bättre kontroll på IT-leveransen och arbetet med IT-tjänstehantering, genom ökad förståelse om:
 • Tjänsteerbjudande
 • Sourcingstrategi
 • Avtala om Tjänstnivå (SLA, OLA samt externt)
 • Kostnadskontroll 
 • Ansvariga Roller
 
Målgrupp
 
Kursen riktar sig till dig i exempelvis rollen som IT-chef, IT-strateg, Leveransansvarig, Verksamhetsutvecklare, Driftchef, Tjänsteansvarig (Service Management), IT controller, Leverantöransvarig eller Avtalsförhandlare. 

Förkunskapskrav
 
Minst 3 års erfarenhet av delaktighet av IT-leveranser. Det är en fördel att ha erfarenhet av IT-styrning mot verksamhet eller leverantör och vi rekommenderar att deltagarna har kunskaper som motsvarar kursen ITIL Foundation. 

Målsättning
 
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:
 • Tjänstehantering och val av tjänstestruktur och sourcingstrategi
 • Process för att samla ihop behoven/kraven för IT-tjänster och skapa överenskommen IT-tjänstenivå.
 • Identifiera kostnadsdrivande komponenter och aktiviteter inom IT-leveransen
 • Modulering av tjänstens ingående komponenter och sätta formen för tjänstekatalog, 
 • Följa upp IT-leveranser både från externa parter och interna, leverantörshantering och uppföljning av kontrakt, arbeta med kontinuerliga tjänsteförbättringar.
Kursmaterial 
 
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Kursdokumentationen är på svenska.
Deltagarna får teoretiska genomgångar med interaktiva diskussioner så som återkopplingar, reflektioner och erfarenhetsutbyte. Detta varvas med övningsuppgifter i grupp. Konkret arbetsmaterial samt mallar för eget arbete erhålls under kursen.
 
Språk

Kursen ges på svenska med engelska termer.


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll
 
Dag 1
 • Introduktion
 • Tjänstehantering översikt
 • Tjänstekatalog. Varför och för vem?
 
Dag 2
 • Tjänstekatalog konceptet
  • Utformning
  • Struktur och innehåll
  • Konfigurera tjänster
  • Kostnadsberäkningar
  • Vägledning coachning
  • Kommunikation och presentation
 • Sourcing Strategi
  • Struktur och innehåll
 
Dag 3
 • Tjänstenivå överenskommelse
  • Process och aktiviteter
  • Verksamhetskrav och tjänstenivå avtal
  • Sourcing kontrakt
   • Process och aktiviteter
 • Uppföljning och förbättring samt verksamhetsrelationer

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Tjänstehantering i praktiken för IT

Antal dagar: 3
Pris: 18950kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
"Alla övningar kändes relevanta för kursen, bra diskussioner och värdefullt innehåll"
"Det var en mycket bra sammansatt kurs"
"Engagerad och kunnig kursledare"
"Kursen överträffade mina förväntningar"
"Allt kändes värdefullt och relevant"

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är ett kunskapsföretag som stödjer och åstadkommer förändring. Vi bidrar till våra kunders kompetensutveckling och arbetar från formulering av strategier till implementerad förändring. Digitaliseringen, IT eller tekniken är i regel motorn i de uppdrag vi erhåller hos våra kunder . Delivering Change är vårt varumärkeslöfte. Våra konsulters strävan är att åstadkomma förändring och att få det att ”hända”. Vi jobbar med att stärka våra kunders förmåga och att hantera den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling.

NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP