KCS Foundation - Grunderna för kunskapsbaserad support

Antal dagar: 1

Pris: 6900 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 1250kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.30

Effektivisera med Knowledge Centered Support
Kursen ger dig kunskaper som krävs för att ta till vara och sprida kunskaperna inom support till hela teamet. Du ger alla dina medarbetare möjlighet att leverera en jämn och hög kvalitet på supporten med bra guider. Introduktionen av nya medarbetare och kunskaper om nya lösningar sprids snabbt i gruppen.
Ständiga förbättringar kommer att genomföras med högre tempo. Behovet att av eskalera ärenden eller att fråga kolleger minskar och varje medlem i teamet kommer att vara mer kunnig och nöjdare med sitt arbete. Dina användare kommer att snabbare få rätt hjälp och förlora mindre tid på stopp på grund av problem med IT.
 
Vem ska gå kursen?
Om du ger support till användare och vill kunna skapa bra guider för dina kolleger och effektivt använda de kunskapsstöd som finns i databaser och hos dina kolleger. Tekniker, supportspecialister, driftansvariga, applikationsansvariga, utvecklare och projektledare har nytta av att använda Knowledge Centered Support för att ge det nödvändiga stödet för IT-support. Du kommer att kunna bidra effektivt till att öka produktiviteten hos alla som använder företagets IT-tjänster. Tiden som användare inte kan använda IT-system kommer att minska genom att work-arounds och lösningar är snabbt tillgängliga 24/7.
 
Kursen baseras på Knowledge-Centered Support-metodiken med en mängd exempel baserade på best practices från företag och organisationer.
 
Certifiering för bevisad kunskap
Du som har genomför kursen har möjligheten att bli certifierad för Knowledge Management Foundations enligt HDIs internationella standard. Bevisa dina kunskaper med certifieringsprovet.

Lär dig
• Hur kunskapsbaserad support (KCS) effektiviserar IT-support
• Hur du kan ge ett bra stöd för support till servicedesk 
• Bygga upp och underhålla lättillgängliga guider
• Roller och ansvar hos olika team och medarbetare i KCS
• Metoder för att fånga upp kunskap och utnyttja den i support och förbättringsarbete
 
Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Kursdokumentationen är på engelska.
 
Språk
Kursledaren pratar engelska.


Läs mer om kursinnehåll
Kursprogram – en dag
Unit 1: What Is Knowledge-Centered Support and Why Do We Need It?
The History of Knowledge Centered Support
The Concepts of KCS
The Benefits of KCS
Proactive vs. Reactive Knowledge Management

Unit 2: The Knowledge-Centered Support Model

The Double Loop Process Model
The Solve Loop
The Evolve Loop
 
Unit 3: Wrapping Up the KCS Methodology
Performance Assessment
Leadership
Return on Investment

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

KCS Foundation - Grunderna för kunskapsbaserad support

Antal dagar: 1
Pris: 6900kr (ex moms)
Certifieringskostnad (1250kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs
iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP