RESILIA™ Foundation

Antal dagar: 3

Pris: 19500 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2750kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.00

Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

Cybersäkerhet är idag ett av de områden vars betydelse ökar snabbast i vår närhet och vår omvärld, där ResiliaTM ger grundläggande kunskaper för att kunna ta genomtänkta beslut i syfte att förebygga, upptäcka och åtgärda incidenter relaterade till cybersäkerhet. ResiliaTM har ett verksamhetsfokus och vänder sig mot alla som påverkas av dessa risker och som i sin tur tar har stöd av specialister för enskilda områden. ResiliaTM handlar om “Cyber Resilience” och utgår från de processer som etablerats med ITIL samt beaktar även informationssäkerhet med stöd av standarden ISO/IEC 27001. 

 
Målgrupp

ResiliaTM Foundation vänder sig till alla team inom funktioner för IT och riskhantering, vilket innefattar:
 • IT Service Management
  - Drift samt incidenthantering
  - IT-ändringar och Releasehantering
  - Hantering av IT-leverantörer
 • Business Analysis och Design
  - Business Analysts
  - IT-arkitekter
 • Utveckling
 • IT projekt- och programhantering
 • Risk och efterlevnad (Compliance) 
  - Hantering av informationssäkerhet
  - Hantering av kontinuitetsplanering

Förkunskapskrav

Inga.

Cyber Resilience Best Practice, Resilia TM har utvecklats för att stödja privata och offentliga organisationer globalt för att förebygga, upptäcka och åtgärda den påverkan cyber attacker har avseende information som är nödvändig för att driva sin verksamhet. Ett arbete som uppnås med genom medarbetare, processer och teknologi.

Resilia TM startar med syfte, centrala begrepp, skillnaden mellan ”resilience” och säkerhet samt fördelarna med att att implementera ”Cyber Resilience”.  Det handlar om att introducera riskhantering och nyckelaktiviteter som är nödvändiga för att adressera risker och möjligheter. Vidare berör vi hur olika typer av standards och best practice ramverk som är relevanta för att uppnå ”Cyber Resilience”. Som en naturlig följd identifieras processer för att stödja arbetet med “Cyber Resilience”, relaterade kontroller, interaktion och aktiviteter som bör vara anpassade med motsvarande IT Service Management processer. I den avslutande delen av kursen behandlas uppdelning av arbetsuppgifter och dubblerade kontroller i relationen med roller och ansvar för ”Cyber Resilience”.

Med utgångspunkt från den livscykel som etablerats med ITIL och med stöd av ISO standarden för Informationssäkerhet (ISO/IEC 27001) skapas en praktisk tillämpning för att hantera risker relaterade till cybersäkerhet. Resilia TM beaktar även ramverk som ”Cybersecurity Framework” (NIST) samt andra relevanta standards och ramverk som kan förstärka förmågan att hantera cybersäkerhetsrisker.

 
Antal deltagare
 
Kurslängd
 
Tre heldagar: 9.00 – 16.00, inkl certifiering (till en extra kostnad av 2 750 kr). 
 
Språk
 
Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska.
 
Målsättning
 

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

 

 • Syfte, fördelar och nyckelbegrepp för “Cyber Resilience”
 • Riskhantering och nyckelaktiviteter för att adressera risker och möjligheter
 • Syftet med ett ledningssystem och hur ”best practice” kan bidra
 • “Cyber Resilience” strategi, med relaterade kontroller och hur de interagerar med IT Service Management aktiviteter
 • “Cyber Resilience” design, med relaterade kontroller och hur de interagerar med IT Service Management aktiviteter
 • “Cyber Resilience” transition, med relaterade kontroller och hur de interagerar med IT Service Management aktiviteter
 • “Cyber Resilience” operation, med relaterade kontroller och hur de interagerar med IT Service Management aktiviteter
 • “Cyber Resilience” continual service improvement, med relaterade kontroller och hur de interagerar med IT Service Management aktiviteter
 • Syfte och fördelar med uppdelning av ansvar och dubblering av kontroller. 


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll
 
 Dag 1: Introduktion till kursen, Introduktion till “Cyber Resilience”, Risk Management, Hantering av “Cyber Resilience”, “Cyber Resilience” strategi, “Cyber Resilience” design, Avslutning dag 1 med studiearbete.

 

Dag 2: “Cyber Resilience” design, “Cyber Resilience” transition, “Cyber Resilience” operation, Avslutning dag 2 med studiearbete

Dag 3: “Cyber Resilience” operation, “Cyber Resilience” continual Improvement, “Cyber Resilience” roller och ansvar, förberedelse till certifiering

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

RESILIA™ Foundation

Antal dagar: 3
Pris: 19500kr (ex moms)
Certifieringskostnad (2750kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs
iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP