Målskillnad - målstyrd eller målstörd

Antal dagar: 1

Pris: 6900 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.30

Ledarskap för nöjdare kunder – en dag utbildning
 
Arbetar du med mål?
Lägger du redan nu mycket tid på att sätta mål, skapa motivation, öka måluppfyllnaden och vad du gör när det inte går som ¬planerat?”.
 
Det läggs så mycket tid på att arbeta med mål och samtidigt så lite tid på att faktiskt göra det på ett bättre sätt. Har man fått någon utbildning har det ofta handlat om att göra målen SMARTa eller att någon elitidrottare pratat om vikten av mål och målbilder. Det är bra utgångspunkter men det kan bli bättre.
 
Kurs för dig som vill att ditt team uppnår målen!
Välkommen till en utbildning där du får insikt om hur kedjan av tankar, känslor och fysiologi skapar eller stoppar handlingar, hur du gör för att skapa motivation och frigöra tid för att jobba med målen, hur du hanterar motstånd och mycket mer. Efter utbildningen kommer du att ha kunskap, verktyg och idéer för att välja en snabbare och bättre väg mot ditt mål.

Din Kursledare – Jan Tern
Kursledaren är Jan Tern. Idag arbetar Jan som föreläsare och författare. Han har tidigare varit ansvarig för att utveckla hälsa och välbefinnande inom Volvokoncernen och utsågs nyligen till topp fem av föreläsare inom hälsa/stress av tidningen Konferensvärlden. 
 
Lär dig utveckla företagets viktigaste resurs
Har du hört uttrycket "Våra anställda är vår viktigaste resurs?" Vad gör du och din arbetsplats för att utveckla och stärka den viktiga resursen?
 
I idrottens värld ser vi ofta hur lag kan både över- och underprestera. Skillnaderna sitter sällan i kunnande, kondition eller teknik utan i inställning, motivation och glädje.
 
Att skapa ett härligt arbetsklimat som hjälper din personal att prestera på topp, inte genom att stressa utan genom att ta rätt beslut genom att känna välbefinnande, ha ett bättre fokus och mindre störningar, kommer också att ge dig som ledare många fördelar:
 • Mer tid till produktivt arbete. Med en friskare personal som känner mer välbefinnande kan du lägga mer tid på viktiga och utvecklande arbetsuppgifter istället för omplanering och lösa eventuella missförstånd eller konflikter
 • Personal som känner mer glädje ger både bättre kundbemötande och är mer kreativa
 • Du kommer själv att må bättre när du möts av fler leenden och hör fler skratt
 
På kursen Målskillnad - målstyrd eller målstörd får du ökad kunskap och verktyg för att uppnå målen.
 


Läs mer om kursinnehåll
Kursprogram
Mål och Målbilder
 • Hur sätter du mål?
 • Felaktiga målbilder kan hindra, lär dig skillnaden
 • Hur skapar du förståelse och delaktighet i målen
 • Vilken betydelse har värdegrunden?
Hur du motiverar och belönar din personal
 • Bli en förebild för dina medarbetare med positivt tänkande
 • Hur vi frigör tid till rätt aktiviteter
 • Undvik de frestande fallgroparna
 • Gruppens utveckling och hur du leder gruppen i de olika stadierna
Arbetsglädje för måluppfyllnad
 • Hur skapar du som ledare arbetsglädje
 • Gladprestera mera
 • Vilken effekt har arbetsglädjen på oss som människor?
 • Hur du minskar stress och konflikter som påverkar arbetsglädjen
Engagemang och ledarskap
 • Det friska ledarskapet
 • Hur skapar du som chef engagemang?
 • Betydelsen av att vara en förebild
 • OKR, Gleichers formula for change och andra användbara modeller
Betydelsen av hälsa och välbefinnande
 • Hur kan välbefinnande ge mer tid för produktivt arbetet?
 • Hur kan du som chef påverka dina medarbetares hälsa och välbefinnande?
 • Hälsa är inte bara arbetsmiljö
 • Få in friskvård och välbefinnande som en naturlig del i arbetet

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Målskillnad - målstyrd eller målstörd

Antal dagar: 1
Pris: 6900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP