Cyber security i praktiken

Antal dagar: 1

Pris: 7900 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.00

Se produktblad för denna kurs:
Cyber security i praktiken - Produktblad.pdf

En kurs med praktisk förankring som ger dig grunderna i cybersäkerhet
 
Dagligen kan vi läsa om cybersäkerhet och cyberhot, händelser som påverkar de tjänster vi använder med våra telefoner och datorer. Det är ett paradigmskifte vi ser där organiserad brottslighet och främmande makter har tagit steget ut i vår cyberverklighet med målsättning att förstöra, utnyttja och spionera. Detta paradigmskifte ställer nya krav på kompetens och driver nya strategier för både verksamhet och säkerhet. 
 • Den första kursen på svenska för cybersäkerhet
 • Möt morgondagens cyberhot med start idag
 • Cybersäkerhetens ABC 
 • Grundkurs i Cybersäkerhet med praktisk förankring 

Målgrupp

Detta är en grundkurs i cybersäkerhet som vänder sig mot CIO eller IT-chef, linjechefer vars ansvarsområde innefattar stort beroende av digitalisering, t.ex. eHandel, media, sociala tjänster, spel, Service Managers, processägare av IT-processer, inköpare med ansvar för digitala tjänster, IT-strateger och IT-arkitekt.
 
Förkunskapskrav

Inga. Men vi rekommenderar att deltagarna har intresse för informationssäkerhet och Cyber security i största allmänhet.

En kurs med praktisk förankring som ger dig grunderna i cybersäkerhet.

Dagligen kan vi läsa om cybersäkerhet och cyberhot, händelser som påverkar de tjänster vi använder med våra telefoner och datorer. Det är ett paradigmskifte vi ser där organiserad brottslighet och främmande makter har tagit steget ut i vår cyberverklighet med målsättning att förstöra, utnyttja och spionera. Detta paradigmskifte ställer nya krav på kompetens och driver nya strategier för både verksamhet och säkerhet.

Cybersäkerhet som begrepp har kommit för att stanna och det är en nödvändighet för organisationer och företag ta till sig av de hot och sårbarheter som vi måste hanteras och beakta. Mot bakgrund av dessa förändringar har vi tagit fram denna grundkurs i cybersäkerhet, där vi varvar grunderna i cybersäkerhet med praktiska exempel genom diskussioner.
 
Kursen består av fem delmoment och två diskussionsforum för erfarenhetsutbyte
 • Förstå grunderna
 • Stå emot hot och sårbarheter
 • Ta stöd i teknik
 • Reagera på incidenter
 • Styra och ställa krav
 • Att förebygga och upptäcka (diskussionsforum)
 • Att styra och reagera (diskussionsforum)

Antal deltagare
Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.
 
Kurslängd
En dag
 
Språk
Kursen ges på svenska med kursmaterialet på engelska.
 
Målsättning
Kursen ger grundläggande kunskaper i “Cybersäkerhet” för att kunna styra, förebygga, upptäcka och reagera på hot och sårbarheter samt ha förmåga agera utifrån risker. 

Efter kursen skall du:
 • Vara medveten om de vanligaste riskerna
 • Förstå vilka komponenter en säkerhetsarkitektur byggs upp av 
 • Känna till olika teknologier som ger skydd
 • Kunna reagera på säkerhetsincidenter
 • Ha förmåga att ställa krav och styra säkerhetsarbetet 

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Cyber security i praktiken

Antal dagar: 1
Pris: 7900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP