Certifierad Ledare IT

Antal dagar: 6

Pris: 39500 kr (ex moms)

Kursstart våren 2018:
Steg 1: 9-10 april
Steg 2: 7-8 maj
Steg 3: 28-29 maj

Kursstart hösten 2018:
Steg 1: 15-16 oktober
Steg 2: 12-13 november
Steg 3: 10-11 december

Tid: 9.00 - 17.00

Se produktblad för denna kurs:
CLIT - Produktblad.pdf

Utbildningen Certifierad Ledare IT är en utbildning för dig som har en ledarroll inom IT. Det kan vara som ledare och chef på alla nivåer. Utbildningen utvecklar ditt ledarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll.
 
Vi har bokat våra mest erfarna konsulter att vara lärare under kursen, kompletterat dem med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig i din ledarroll och i din viktiga uppgift. Men lärarna levererar inte enbart kunskaper och insikter på ett professionellt sätt, utan driver också ett förändringsarbete, d.v.s. bjuder in till dialog och diskussion bland deltagarna om innebörden och de praktiska konsekvenserna av ämnena som behandlas.
 
Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner.
 
Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med 3-4 veckor mellan varje tillfälle.

Efter utbildningen vet du hur du ska leda, kommunicera och skapa förtroende. Du vet hur du skall styra och förstå din verksamhet och att arbeta med resurs och kompetensfrågor såsom motivation, kompetensväxling, attityder, beteenden och kultur. Du kan arbeta med IT-strategiska frågor, investeringsportföljen och tjänster.
 
Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen.

Målgrupp

 
Utbildningen riktar sig till alla med ledar- och chefsroller där arbete med och runt IT-frågor är centrala. Det kan vara projekt- eller förändringsledare, gruppledare eller teamledare, process- eller förvaltningsledare eller personer med olika chefsroller inom IT.
 
Ditt arbete består av att, inom IT, leda, motivera och inspirera andra IT-medarbetare i sin profession för att realisera största möjlig värde. Din uppgift är att representera ett starkt och tryggt ledarskap, vilket innebär att du kommunicerar, samordnar, frågar och lyssnar, informerar och övertygar. Hela tiden med IT som utgångspunkt och optimal verksamhetsnytta som mål. 

Kursen riktar sig också till dig som arbetar med en ansvarsroll i en IT-verksamhet och vill skaffa dig kunskaper och färdigheter inom de områden som kursen tar upp.
 
Förkunskapskrav

Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om arbetet i en IT-verksamhet och vara redo att anta de utmaningar som det innebär att vara ledare inom IT.

Kurs: Certifierad Ledare IT

 
Det här är en utbildning för dig som är ledare eller chef inom IT eller har en liknande befattning.
 
Utbildningen Certifierad Ledare IT utvecklar ditt ledarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll.Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med cirka en månad mellan varje tillfälle. 

Utbildningen fokuserar på praktisk hjälp och konkreta verktyg, men du får även med dig kunskaper om allt från att arbeta strategiskt med IT, investeringar och portföljhantering och riktlinjerna för hantering och utveckling av kompetens. Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner. Utbildningen genomförs för grupper upp till 16 personer.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen. Du får också räkna med att mellan kurstillfällena sätta av upp till 10 timmar för hemarbete.

Kursmaterial
 
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Du har bilder, dokument, övningar och egna anteckningar med dig hem och lätt tillgängligt mellan kurstillfällena. Kursdokumentationen är på svenska.
 
Kurslängd
 
Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen med två dagar vardera. Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar.
 
Tider: kl 9-17
med avbrott för lunch och raster.

Språk
 
Svenska
 
Målsättning
 
Efter utbildningen har du erhållit kunskap om hur du:
  • arbetar med målstyrning och sätter mål
  • arbetar och leder efter tydliga mål
  • arbetar enligt uppsatta strategier situationsanalyser
  • resurssätter och kompetensförsörjer din organisation
  • leder i förändring, motiverar och kommunicerar
  • hanterar portföljer och prioriteringar av investeringar
  • coachar dina medarbetare
  • kan anamma nya  trender på ett  värdeskapande sätt
  • arbetar med attityder, beteenden  och kultur


Läs mer om kursinnehåll
Steg 1 – Att leda och kommunicera skapar förtroende
Ledarskapet inom IT
Effektiv kommunikation och retorik
Argumentationsteknik och Presentationer
Marknadsföring av IT och tjänster
Förändringsledning och Processorientering

Steg 2 – Att förstå sin affär är första steget till att kunna styra den
Verksamhetsdrivet strategiarbete inom IT
Grundläggande affärsekonomi, skapa ett ”Business case”
Investeringar, portfölj och tjänster
Trendbevakning och teknikutveckling
Outsourcing och Kvalitet inom IT

Steg 3 – Rätt kompetens är nyckeln till framgång
Motivationsfaktorer och att hantera talanger
Kompetensväxling och rekrytering
Utvecklingssamtal och personliga utmaningar
Attityder beteenden och kultur

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Certifierad Ledare IT

Antal dagar: 6
Pris: 39500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter genom denna kursbokning, så kommer de att sparas i vårt register och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefodras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.
Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är ett kunskapsföretag som stödjer och åstadkommer förändring. Vi bidrar till våra kunders kompetensutveckling och arbetar från formulering av strategier till implementerad förändring. Digitaliseringen, IT eller tekniken är i regel motorn i de uppdrag vi erhåller hos våra kunder . Delivering Change är vårt varumärkeslöfte. Våra konsulters strävan är att åstadkomma förändring och att få det att ”hända”. Vi jobbar med att stärka våra kunders förmåga och att hantera den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling.

NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP