KCS - Kunskapsbaserad support

Antal dagar: 3

Pris: 18950 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 1900kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.30
Kursmaterialet är på engelska och kursledaren pratar engelska

KCS Knowledge Centered Support
Tillgänglig kunskap ökar effektiviteten i supporten

Effektivisera med Knowledge Centered Support
Kursen ger dig kunskaper som krävs för att ta till vara och sprida kunskaperna inom support till hela teamet. Du ger alla dina medarbetare möjlighet att leverera en jämn och hög kvalitet på supporten. Introduktionen av nya medarbetare och kunskaper om nya lösningar sprids snabbt i gruppen. Behovet att av eskalera ärenden eller att fråga kolleger minskar och varje medarbetare kommer att vara mer kunnig och nöjdare med sitt arbete. Dina användare kommer att snabbare få rätt hjälp och förlora mindre tid på stopp på grund av problem med IT.
 
Du som har genomför kursen har möjligheten att bli certifierad för Knowledge Management Foundations enligt HDIs internationella standard.
 
Utbildningen är en mycket användbar fördjupning om du är supportspecialist med ansvar för kunskapshantering eller är chef.

Lär dig
  • Bygga upp och underhålla lättillgängliga kunskapsdatabaser
  • Motivera supporten att använda databaser för högre effektivitet
  • Hur olika team och medarbetare kan bidra till kunskapsdatabaser
  • Hur du räknar fram vinsterna med investeringen i kunskapsdatabaser för företagsledningen
  • Tar fram en strategi som minimerar kostnaderna för kunskapshantering
  • Hur du undviker fallgroparna med kunskapsdatabaser
 
Bevisa dina kunskaper med certifieringsprovet

HDI certifiering för Kunskapsbaserad support – Knowledge Management Foundations
Den som gått vår utbildning Kunskapsbaserad support har möjligheten att bli certifierad. Vi erbjuder certifiering enligt HDIs internationella standard. Certifieringsprovet är webbaserat och genomförs på en tid som du bokar hos SSI. Provet tar 90 minuter att genomföra. Krav på erfarenhet som deltagare För att bli certifierad support center manager krävs det att deltagaren har genomgått kursen. För att klara certifieringskraven är det lämpligt med erfarenhet av supportarbete och gärna arbetat i en personalledande befattning.

Support Services Institute samarbetar med HDI
HDI är världens största medlemsorganisation för dig som arbetar med IT-service och support. Organisationens fokus ligger på branschpraxis och syftar till att utveckla certifieringar och utbildningar baserade på internationellt erkända standarder. Målet är att alltid erbjuda relevant och aktuell kompetensutveckling. Kompetenskraven för varje HDI-certifiering har tagits fram och godkänts av HDI International Individual Certification Committee.
 
Support Services Institutet utbildar och certifierar i Sverige
Support Services Institute, SSI är exklusiv partner till HDI i Sverige och erbjuder utbildning och certifiering av supportpersonal. Utbildningarna och certifieringsproven som leder till certifiering för Support Center genomförs i SSIs regi. Som medlem i SSI erbjuds du aktuella seminarier och kurser som utvecklar din kompetens. Våra lärare är certifierade av HDI.


Läs mer om kursinnehåll
Kursprogram 3 dagar
 
Unit 1: The KCS Process (What and Why)

Section 1: Introduction
• Maximizing Your Learning Experience
• About HDI and Customer Satisfaction Index Service
• Exercise: Business Goals?

Exercise: 3 Letter Body Parts

Section 2: What is KCS?
• KCS Double Loop Process
• The Solve Loop
• The Evolve Loop

Exercise: Process Change – the KooshTM Ball

Unit 2: How to Implement KCS
Keys to a Successful Adoption

Section 1: Strategic Framework
• Defining the Objectives

Section 2: Content Vitality
The Concept of a Solution

Example: The Solution Elements in Practice
Solution Life Cycle

Managing Solution Quality

Section 3: KCS Roles and Responsibilities

Exercise: Characteristics of a Coach

Section 4: Workflow/Process Considerations
• Structured Problem Solving (SPS)
• Workflow and Technology
• Solution Visibility

Section 5: Performance Assessment
• A Framework for Performance Assessment
• Summary of Performance Assessment

Exercise: Performance Measurement Scenarios


Section 6: Leadership
• Motivators

Section 7: Communications Plan
• Communications is the Key

Exercise: Communication Strategies
Exercise: FAQs and Objections:

Unit 3: Adoption Roadmap
KCS Adoption Program

Unit 4: Summary of the KCS Transformation

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

KCS - Kunskapsbaserad support

Antal dagar: 3
Pris: 18950kr (ex moms)
Certifieringskostnad (1900kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs
iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP