ITIL® för Servicedesk

Antal dagar: 1

Pris: 6900 kr (ex moms)

Tid: 9.00 – 16.00
Kursmaterialet är på svenska

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Se produktblad för denna kurs:
ITIL för Servicedesk - Produktblad.pdf

En intensiv dag om prioritering av ärenden, organisation av servicedesk, relationen mellan olika processer och beroenden mellan processer ser ut. Du kommer efter kursen att bättre kunna fånga kundernas behov och leverera lösningar med kvalitet.
 
Du lär dig
 • Vad det innebär att leverera tjänster
 • Servicedeskens uppdrag
 • Servicedeskens ansvar för kommunikation
 • Identifiera kundens behov
 • Kategorisering och prioritering av inkommande ärenden
 • Ge effektiv support med hög kvalitet
 • Samverkan mellan ITIL-processer för gemensamma arbetsmetoder
 
Varför ska du gå kursen?
Behöver du som arbetar i en Servicedesk kunskap om ITIL? Hur kan kunskaperna effektivisera en supportorganisation? Med kunskaperna från kursen kan du bättre förstå och prioritera ärenden samt förbättra organisationen av servicedesk. Genom bättre kunskaper om beroenden och gränsytor mellan olika processer, kan du lättare prioritera arbetsuppgifter och kommunicera nödvändig information till dina kolleger för att snabbare lösa supportärenden.
 
Vem ska gå på kursen?
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med support i en servicedesk. Du som har stor nytta av kursen kan vara supportmedarbetare, tekniker eller arbeta med drift eller applikationsansvarig. Om kursen genomförs intern hos er rekommenderar vi att alla som är involverade i processerna deltar för att få en förståelse för sin egen roll i leveransen.

Hur genomförs kursen
Metod
Kursen bygger på föreläsningar och lärarledda grupparbeten.
 
Kursens längd
Kursen genomförs under en dag och kursmaterial ingår.
 
Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Kursdokumentationen är på svenska med svenska och engelska termer.

Schemalagd och företagsintern kurs
ITIL för Servicedesk finns som öppen kurs hos Support Services Institute. Kursen kan också genomföras som företagsintern kurs och därmed anpassas till er verksamhet.


Läs mer om kursinnehåll
Kursprogram

Vad innebär det att vara en IT-tjänsteleverantör?
 • Värdeskapande komponenter
IT Service Management
 • Service Owner
 • Process Owner
 • Process manager
Vilken nytta har Servicedesken av ITIL?
 • Vilka av ITIL:s processer är viktiga för Servicedesk 
 • Vilka proceser arbetar servicedesken i
 • Vilka processer är servicedesken beroende av
 • Beroenden mellan IT och verksamhet
Kategorisering av inkommande ärenden för rätt prioritering 
1. Incidenter: som blockerar eller försämrar tjänster
2. Service requests: begäran om tjänst eller information
3. Knowledge management – Servicedeskens roll 
 
Servicedesk roll som Single point of contact – SPOC
 • Incident management
 • Request fullfillment
 • Access management

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® för Servicedesk

Antal dagar: 1
Pris: 6900kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP