Certifierad Kundansvarig IT

Antal dagar: 6

Pris: 39500 kr (ex moms)

Kursstart våren 2018:
Steg 1: 22-23 januari, Steg 2: 19-20 februari,
Steg 3: 19-20 mars

Tid: 9.00 - 17.00

Se produktblad för denna kurs:
CKIT - Produktblad.pdf

Utbildningen Certifierad Kundansvarig IT är en utbildning för dig som är kundansvarig för IT-tjänster eller leveranser till verksamheten eller har en liknande befattning. Utbildningen utvecklar ditt affärsmannaskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll.
 
Erfarna BiTA-konsulter är lärare vilket borgar för kvalitet, resultat och nytta. Men lärarna levererar inte enbart kunskaper och insikter på ett professionellt sätt, utan driver också ett förändringsarbete, d.v.s. bjuder in till dialog och diskussion bland deltagarna om innebörden och de praktiska konsekvenserna av ämnena som behandlas.
 
Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner.
 
Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med cirka en månad mellan varje tillfälle.
 
Efter utbildningen vet du hur du ska planera och genomföra lyckade möten, hur du långsiktigt ska marknadsföra dig själv och IT, hur du gör för att skapa goda relationer, fånga kundernas behov och önskemål och hur du på bästa sätt presenterar dina egna budskap. Du vet hur du ska paketera ekonomiska och finansiella kalkyler på ett affärsmässigt sätt och du kan hantera en förhandlingssituation. Du har också kunskap om hur du upprättar avtal eller överenskommelser.
 
Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du tilldelas under kursen.

Målgrupp

 
Kursen riktar sig till dig som är kundansvarig för IT-tjänster eller leveranser till verksamheten eller har en liknande befattning som tex IT-samordnare.
 
Ditt arbete består till stor del av kontakter med kunder, verksamhetsansvariga, förvaltningar, beställare och användare. Din uppgift är att representera IT vilket innebär att du kommunicerar, samordnar, frågar och lyssnar, informerar och övertygar. Hela tiden med IT som utgångspunkt och optimal verksamhetsnytta som mål.

Kursen riktar sig också till dig som arbetar i en IT-verksamhet och vill skaffa dig kunskaper och färdigheter inom de områden som kursen tar upp.
 
Förkunskapskrav

Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om arbetet i en IT-verksamhet.

Kurs: Certifierad Kundansvarig IT

 
Det här är en utbildning för dig som är kundansvarig för IT-tjänster eller leveranser till verksamheten eller har en liknande befattning.
 
Utbildningen Certifierad Kundansvarig IT utvecklar ditt affärsmannaskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll. Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med cirka en månad mellan varje tillfälle.

Utbildningen fokuserar på praktisk hjälp och konkreta verktyg, men du får även med dig kunskaper om kvalitet inom IT, IT-strategi, tjänsteorientering och riktlinjerna för gott förändringsarbete. Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner. Utbildningen genomförs för grupper upp till 16 personer.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du tilldelas under kursen. Du får också räkna med att mellan kurstillfällena sätta av upp till 10 timmar för hemarbete. Kursdokumentationen är digital och därför får du en iPad vid första kurstillfället. Du har bilder, dokument, övningar och egna anteckningar med dig hem och lätt tillgängligt mellan kurstillfällena.

Kursmaterial
 
Kursdokumentationen är digital och kursdeltagarna får en iPad vid första kurstillfället.

Antal deltagare
 
Kursen är utvecklad för grupper upp till 16 personer.
 
Kurslängd
 
Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen med två dagar vardera. Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar.
 
Tider: kl 9-17 alla dagar
med avbrott för lunch och raster.

Språk
 
Svenska
 
Målsättning
 
Efter utbildningen har du erhållit kunskap om hur du:
  • ska planera och genomföra lyckade möten
  • långsiktigt ska marknadsföra dig själv och IT
  • gör för att skapa goda relationer, fånga kundernas behov och önskemål
  • på bästa sätt presenterar dina egna budskap
  • ska paketera ekonomiska och finansiella kalkyler på ett affärsmässigt sätt
  • kan hantera en förhandlingssituation.
  • upprättar avtal eller överenskommelser.


Läs mer om kursinnehåll
Steg 1 – Ordning och reda är bra, gäller även för det talade och skrivna ordet
Effektiv kommunikation, förberedelser och genomförande
Presentationer, informerande och/eller övertygande
Marknadsföring av IT och tjänster
Tjänsteorientering, paketering, tjänstekatalog

Steg 2 – Att förstå sin affär är första steget till att kunna styra den
Grundläggande affärsekonomi, skapa ett ”Business case”
Förhandlingar och överenskommelser
Avtal internt och externt, SLA/OLA
Kvalitet inom IT

Steg 3 – Affärer görs upp mellan människor, både på gott och på ont
Proaktivt kundarbete, kundplan, genomföra kundbesök
Argumentation och hantera kundens invändningar
Förändringsarbete
Dina personliga utmaningar, återkoppling

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av klippkort på kurser? Läs mer här!

Certifierad Kundansvarig IT

Antal dagar: 6
Pris: 39500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:

Julkampanj 2017!

Boka dig senast 18 december på en kurs med kursstart från november 2017 till juni 2018 - få ditt kursmaterial på en iPad Air 2 innan jul och få upp till halva priset i rabatt på ytterligare utbildning!
Ange "Jul 2017" som kampanjkod när du bokar dig.
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter genom denna kursbokning, så kommer de att sparas i vårt register och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefodras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.
Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
"En kursledare med en enorm kunskap. Många +++"
"En bra nivå rakt igenom"
"Kursledaren tydlig och lugn i sitt agerande"
"Kunnig kursledare som har gedigen erfarenhet från verkliga fall inte enbart teorier som
refereras till utan hur man kan tillämpa verktygen i verkliga fall"
"Duktiga, professionella och kunniga kursledare"
"Värdefullt med opponenter till projektet, dokument och presentation"
"De verktyg vi fått med oss kommer jag ha stor nytta av i min vardag"
"Mycket bra kursinnehåll och upplägg med olika gästföreläsare"
"Kursledaren gjorde väldigt insatts under hela kursen. Väldigt stor kunskapsbank. Det jag gillar att kursledaren utmanar dig att tänja gränserna. Det är så vi lär och utvecklar oss. Tack!"

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är ett kunskapsföretag som stödjer och åstadkommer förändring. Vi bidrar till våra kunders kompetensutveckling och arbetar från formulering av strategier till implementerad förändring. Digitaliseringen, IT eller tekniken är i regel motorn i de uppdrag vi erhåller hos våra kunder . Delivering Change är vårt varumärkeslöfte. Våra konsulters strävan är att åstadkomma förändring och att få det att ”hända”. Vi jobbar med att stärka våra kunders förmåga och att hantera den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling.

NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP