M_o_R® Foundation (Management of Risk)

Antal dagar: 2

Pris: 17900 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 1975kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.00
Kursmaterialet är på engelska
Läraren pratar svenska

Se produktblad för denna kurs:
M_O_R Foundation - Produktblad.pdf

Kursen M_o_R® Foundation ger en grundläggande förståelse för riskhantering och beskriver fördelarna med ett ramverk för att hantera risker (M_o_R®). Kursen är utformad för att visa på vikten av kostnadseffektiv riskhantering både vid analys av positiva möjligheter och negativa hot, och ger praktisk vägledning i hur man inför riskhanteringen i en organisation.

Att ta risker av olika slag är ett naturligt inslag i varje organisations verksamhet. Ett framgångsrikt införande av ett ramverk för riskhantering, såsom M_o_R®, skapar möjligheter för en verksamhet att uppfatta problem i bästa fall redan innan de uppstår och att analysera värdet av föreslagna initiativ, och genom en förståelse för de risker som är inblandade, främja innovation och expansion.
 
Utbildningen är två dagar lång och varvar teori med olika övningar. Kursmaterialet är på engelska. Om man vill skriva certifieringen gör man det vid ett annat tillfälle.
 
Målgrupp
 
Kursen riktar sig till företagsledning, affärsområdeschefer, IT-revisorer, programansvariga, förvaltningsansvariga, projektledare, förändringsansvariga och andra beslutsfattare.
 
Förkunskapskrav

Inga. 
 

Kursen M_o_R® Foundation ger en grundläggande förståelse för riskhantering och beskriver fördelarna med ett ramverk för att hantera risker (M_o_R®). Kursen är utformad för att visa på vikten av kostnadseffektiv riskhantering både vid analys av positiva möjligheter och negativa hot, och ger praktisk vägledning i hur man inför riskhanteringen i en organisation.

Riskhantering kan bidra till:
• Ökad visshet och färre överraskningar
• Bättre leverans av tjänster
• Effektivare hantering av förändringar
• Effektivare användning av resurser
• Bättre styrning på alla nivåer genom bättre beslutsfattande
• Minskat slöseri och bedrägeri, och bättre värde för pengarna
• Innovation

Under utbildningen varvar vi teori med praktiska övningar och diskussioner med syfte att ge kunskap om hur man hanterar sina risker. Vi går igenom de viktigaste principerna, begreppen och processerna i M_o_R®, men relaterar även till andra standarder och ramverk såsom t.ex. ITIL®, ISO 31000 samt Kepner Tregoe. 
 
Kursmaterial

Kursmaterialet är på engelska.
 
Antal deltagare
 
Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.
 
Kurslängd
 
Två dagar: kl 09.00– 16.00.
Certifiering (frivillig) skriver man vid ett senare tillfälle.
 
Språk
Kursen ges på svenska med kursmaterialet på engelska. Certifieringen görs på engelska.
 
Målsättning
 
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:
• Fördelarna och principerna bakom en strukturerad metod för bedömning och hantering av risker
• Ramverket M_o_R® och hur M_o_R® motsvarar förväntningarna och kraven på ett ramverk för riskhantering
• Förstå hur man tillämpar riskhantering och M_o_R®:s principer i praktiken
• Hur man kommunicera effektivt med kollegor och chefer om riskhantering


Läs mer om kursinnehåll
Kursen omfattar annat följande:
 • Inledning
  Grundläggande begrepp och termer, bakgrund och historik kring bolagsstyrning och hantering av risker; hur det fungerar, var och när det är viktigt och hur olika nivåer, perspektiv , roller och ansvar kan adresseras på ett sammanhängande sätt.

 • Principer för riskhantering
  Centrala principer för riskhantering som ligger till grund för utveckling av bra riskhantering baserat på praxis. Principerna är baserade på riktlinjer för bolagsstyrning och ISO31000: 2009.

 • Riskhanteringsperspektiv
  Sättet att tillämpa riskhantering varierar beroende på utifrån det organisatoriska perspektiv som är i fokus: strategiskt , program , projekt och operativa perspektiv.

 • Roller och ansvar
  Roller och ansvar i de olika perspektivens sammanhang.

 • Integration, health-check, uppföljning och revision
  Vikten av att riskhantering blir en integrerad del av en organisations kultur, hur man tar reda på nuläget vad gäller riskhantering, mäter och följer upp för att lägga grunden till ständiga förbättringar.

 • Tillvägagångssätt
  Vad som krävs för att framgångsrikt införa och stötta riskhantering och hur det skulle kunna anpassas till specifika organisatoriska behov.

 • Process och tekniker
  Riskhanteringsprocessen, genomgång av de olika processtegen identifiera, bedöma, planera och genomföra i detalj. Metoder och tillvägagångssätt för att ge stöd i varje steg.

 • Inriktningar
  Genomgång av olika inriktningar för riskhantering, såsom t.ex. för kontinuitetshantering, incident -och krishantering , hälsa och säkerhet , informationssäkerhet och finansiell riskhantering.

 • Praktiskt arbete
  Gruppövningar utformade för att ge en praktisk tillämpning av riskhantering och M_o_R®.

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

M_o_R® Foundation (Management of Risk)

Antal dagar: 2
Pris: 17900kr (ex moms)
Certifieringskostnad (1975kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs
iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP