PRINCE2® Foundation

Antal dagar: 3

Pris: 16000 kr (ex moms)

Se produktblad för denna kurs:
Prince2 Foundation - Produktblad.pdf

Kursen ger en introduktion till projektledning enligt PRINCE2® och vänder sig till dig som behöver en grundläggande förståelse för projektledningsmetodiken.
PRINCE2® fokuserar på hur ett projekt ska styras, ledas och kontrolleras för att avsedd nytta ska uppnås, samt att den ekonomiska investeringen som projektet innebär ska ge förväntad avkastning och effekt. Metoden är lätt att anpassa och skräddarsy för den egna organisation och kan tillämpas på alla slags projekt.
 
Förkunskaper
 
Deltagarna bör ha några år av relevant arbetslivserfarenhet.

Kursen ger en introduktion till projektledning enligt PRINCE2® och vänder sig till dig som behöver en grundläggande förståelse för projektledningsmetodiken.
PRINCE2® (PRojects IN a Controlled Environment )(Version 2) är en strukturerad metodik för ledning och styrning av projekt. Metodiken utvecklades i Storbritannien på 1980-talet och har blivit standardmetod inom projektledning både inom den privata och den offentliga sektorn världen över.
 
PRINCE2® fokuserar på hur ett projekt ska styras, ledas och kontrolleras för att avsedd nytta ska uppnås, samt att den ekonomiska investeringen som projektet innebär ska ge förväntad avkastning och effekt. Metoden är lätt att anpassa och skräddarsy för den egna organisation och kan tillämpas på alla slags projekt.
 
Kursen kan avslutas med en certifiering.


Läs mer om kursinnehåll
Kursinnehåll
 
– Grundläggande principer, begrepp och terminologi
– Roller, ansvarsområden och användning av PRINCE2
– Processdefinition utifrån input och output, målsättningar och aktiviteter.
– Uppdelning av projektet i hanterbara skeden som möjliggör effektiv kontroll
av resurser och regelbunden övervakning av utvecklingen under projektets
gång
– Hur PRINCE2 fungerar bra med andra ramverk som till exempel ITIL.

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

PRINCE2® Foundation

Antal dagar: 3
Pris: 16000kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter genom denna kursbokning, så kommer de att sparas i vårt register och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefodras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.
Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är ett kunskapsföretag som stödjer och åstadkommer förändring. Vi bidrar till våra kunders kompetensutveckling och arbetar från formulering av strategier till implementerad förändring. Digitaliseringen, IT eller tekniken är i regel motorn i de uppdrag vi erhåller hos våra kunder . Delivering Change är vårt varumärkeslöfte. Våra konsulters strävan är att åstadkomma förändring och att få det att ”hända”. Vi jobbar med att stärka våra kunders förmåga och att hantera den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling.

NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP