PRINCE2® Foundation

Antal dagar: 3

Pris: 16000 kr (ex moms)

Se produktblad för denna kurs:
Prince2 Foundation - Produktblad.pdf

Kursen ger en introduktion till projektledning enligt PRINCE2® och vänder sig till dig som behöver en grundläggande förståelse för projektledningsmetodiken.
PRINCE2® fokuserar på hur ett projekt ska styras, ledas och kontrolleras för att avsedd nytta ska uppnås, samt att den ekonomiska investeringen som projektet innebär ska ge förväntad avkastning och effekt. Metoden är lätt att anpassa och skräddarsy för den egna organisation och kan tillämpas på alla slags projekt.
 
Förkunskaper
 
Deltagarna bör ha några år av relevant arbetslivserfarenhet.

Kursen ger en introduktion till projektledning enligt PRINCE2® och vänder sig till dig som behöver en grundläggande förståelse för projektledningsmetodiken.
PRINCE2® (PRojects IN a Controlled Environment )(Version 2) är en strukturerad metodik för ledning och styrning av projekt. Metodiken utvecklades i Storbritannien på 1980-talet och har blivit standardmetod inom projektledning både inom den privata och den offentliga sektorn världen över.
 
PRINCE2® fokuserar på hur ett projekt ska styras, ledas och kontrolleras för att avsedd nytta ska uppnås, samt att den ekonomiska investeringen som projektet innebär ska ge förväntad avkastning och effekt. Metoden är lätt att anpassa och skräddarsy för den egna organisation och kan tillämpas på alla slags projekt.
 
Kursen kan avslutas med en certifiering.


Läs mer om kursinnehåll
Kursinnehåll
 
– Grundläggande principer, begrepp och terminologi
– Roller, ansvarsområden och användning av PRINCE2
– Processdefinition utifrån input och output, målsättningar och aktiviteter.
– Uppdelning av projektet i hanterbara skeden som möjliggör effektiv kontroll
av resurser och regelbunden övervakning av utvecklingen under projektets
gång
– Hur PRINCE2 fungerar bra med andra ramverk som till exempel ITIL.

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

PRINCE2® Foundation

Antal dagar: 3
Pris: 16000kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP