Support Center Team Leader

Antal dagar: 2

Pris: 14200 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 1750kr (ex moms)

Tid: 9.00 – 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Se produktblad för denna kurs:
Support Center Team Leader- Produktblad.pdf

Två dagar för dig som arbetar med daglig ledning och strategi för IT-support!
 
Undervisningen sker på svenska med svensk lärare.
Utbildningsmaterialet är på engelska.
 
Vem ska gå kursen?
 
Kursen vänder sig till dig som arbetar med daglig ledning och styrning av verksamheten och har direkta kontakter med medarbetarna i support centret. Du som har mest nytta av utbildningen är IT-supportchef, teamledare, helpdeskansvarig eller coach för support center.
 
Förkunskaper

För att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen och klara certifieringsprovet krävs minst sex månaders erfarenhet från arbete med support.

Två dagar för dig som arbetar med daglig ledning och strategi för IT-support!

Du lär dig:

 • Knowledge Management för att öka produktivitet och nöjdhet hos kunder och medarbetare
 • Uppnå mål genom att använda best practise inom IT-support
 • Effektivitet genom beprövade metoder för ledarskap och organisation
 • Upptäcka och lyfta fram dina medarbetares talanger med 8-stegsmetoden
 • Hantera stress och konflikter för större arbetsglädje i teamet
 • Fokusera på effektivitet - KPI – Nyckeltal för verksamheten
Övrigt

Metod
Kursen bygger på att samtliga deltagare arbetar med erfarenheter från sin egen vardag under ledning av kursledaren.

Kursens längd
Kursen genomförs under två dagar i grupper om ca 15 personer. Kursdokumentation ingår.

Undervisningen sker på svenska med svensk lärare.
Utbildningsmaterialet är på engelska.

Kursen genomförs i samarbete med Support Services Institute (SSI). Support Services Institute är ett inspirerande och kompetenshöjande nätverk för personer som arbetar med IT-support och service.

Certifierad Support Team Lead
 
En certifiering ger dig ett kvitto på att dina kunskaper uppfyller internationella standarder. Det är också ett sätta höja hela teamets kvalitet och stärka supportens roll i företaget. Kursen är ett viktigt steg för att försäkra dig om mer avancerade arbetsuppgifter och en positiv löneutveckling. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att klara HDIs certifieringsprov för Support Center Team Lead.


Läs mer om kursinnehåll
Kursinnehåll
Vad händer inom Support Center
 • Utvecklingen inom Support Center
 • Den nya rollen för Support Center
 • Din roll som Team Leader
 • Ledningsfunktioner i Support Center
 • Att hantera samarbetet i Support Center
Affärsplanering och strategi för Support Center
 • Framgångsrik strategi för Support Center
 • Service Level Agreements - SLA
 • Standard Operating Procedures (SOPs)
 • Business Alignment - Anpassning till affärsprocessen
Support Center Processer och Operations
 • IT Service Management – ITSM
 • ITIL® Service Support
 • Security Management
 • Knowledge Management
Service Delivery - metoder och teknologier
 • Service Delivery Methods
 • Teknik och telefonsystem
 • Service Management system
Rekrytering och utbildning av medarbetare
 • Att leda och organisera personal
 • Hur du rekryterar rätt person
 • Vad du måste tänka på när du outsourcar supporten
 • Utbildning och kompetensutveckling av medarbetare
Kommunikation och Coaching
 • Kommunikationsprocessen för dig som team ledare
 • Hur du tar hänsyn till kulturella skillnader
 • Varför behöver du Emotional Intelligence?
 • Hur du klarar konflikthantering
 • Hur du använder coaching i ditt ledarskap
Teamwork och få personal att stanna
 • Teamwork som nyckel till ett effektivt arbete
 • Hur du får motiverade medarbetare
 • Performance Management – det du mäter blir utfört
 • Konsten att behålla duktiga medarbetare

  Kvalitetsmätning och utveckling
  • Hur kvalitetssäkrar du arbetet i ditt Support Center?
  • Uppföljning och rapportering av prestationen
  • Marknadsför ditt Support Center i företaget

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Support Center Team Leader

Antal dagar: 2
Pris: 14200kr (ex moms)
Certifieringskostnad (1750kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

Certifiering
Ja, jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs
iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
"Bra med många egna erfarenheter från arbetslivet"
"Märks att kursledaren har gedigen erfarenhet"

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP