Support Center Team Leader

Antal dagar: 2

Pris: 14200 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 1750kr (ex moms)

Tid: 9.00 – 17.00

Se produktblad för denna kurs:
Support Center Team Leader- Produktblad.pdf

Två dagar för dig som arbetar med daglig ledning och strategi för IT-support!
 
Undervisningen sker på svenska med svensk lärare.
Utbildningsmaterialet är på engelska.
 
Vem ska gå kursen?
 
Kursen vänder sig till dig som arbetar med daglig ledning och styrning av verksamheten och har direkta kontakter med medarbetarna i support centret. Du som har mest nytta av utbildningen är IT-supportchef, teamledare, helpdeskansvarig eller coach för support center.
 
Förkunskaper

För att du ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen och klara certifieringsprovet krävs minst sex månaders erfarenhet från arbete med support.

Två dagar för dig som arbetar med daglig ledning och strategi för IT-support!

Du lär dig:

 • Knowledge Management för att öka produktivitet och nöjdhet hos kunder och medarbetare
 • Uppnå mål genom att använda best practise inom IT-support
 • Effektivitet genom beprövade metoder för ledarskap och organisation
 • Upptäcka och lyfta fram dina medarbetares talanger med 8-stegsmetoden
 • Hantera stress och konflikter för större arbetsglädje i teamet
 • Fokusera på effektivitet - KPI – Nyckeltal för verksamheten
Övrigt

Metod
Kursen bygger på att samtliga deltagare arbetar med erfarenheter från sin egen vardag under ledning av kursledaren.

Kursens längd
Kursen genomförs under två dagar i grupper om ca 15 personer. Kursdokumentation ingår.

Undervisningen sker på svenska med svensk lärare.
Utbildningsmaterialet är på engelska.

Kursen genomförs i samarbete med Support Services Institute (SSI). Support Services Institute är ett inspirerande och kompetenshöjande nätverk för personer som arbetar med IT-support och service.

Certifierad Support Team Leader
 
En certifiering ger dig ett kvitto på att dina kunskaper uppfyller internationella standarder. Det är också ett sätta höja hela teamets kvalitet och stärka supportens roll i företaget. Kursen är ett viktigt steg för att försäkra dig om mer avancerade arbetsuppgifter och en positiv löneutveckling. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att klara HDIs certifieringsprov för Support Center Team Leader. För certifiering tillkommer en avgift på 1050 kr per testtillfälle.


Läs mer om kursinnehåll
Kursinnehåll
Vad händer inom Support Center
 • Utvecklingen inom Support Center
 • Den nya rollen för Support Center
 • Din roll som Team Leader
 • Ledningsfunktioner i Support Center
 • Att hantera samarbetet i Support Center
Affärsplanering och strategi för Support Center
 • Framgångsrik strategi för Support Center
 • Service Level Agreements - SLA
 • Standard Operating Procedures (SOPs)
 • Business Alignment - Anpassning till affärsprocessen
Support Center Processer och Operations
 • IT Service Management – ITSM
 • ITIL® Service Support
 • Security Management
 • Knowledge Management
Service Delivery - metoder och teknologier
 • Service Delivery Methods
 • Teknik och telefonsystem
 • Service Management system
Rekrytering och utbildning av medarbetare
 • Att leda och organisera personal
 • Hur du rekryterar rätt person
 • Vad du måste tänka på när du outsourcar supporten
 • Utbildning och kompetensutveckling av medarbetare
Kommunikation och Coaching
 • Kommunikationsprocessen för dig som team ledare
 • Hur du tar hänsyn till kulturella skillnader
 • Varför behöver du Emotional Intelligence?
 • Hur du klarar konflikthantering
 • Hur du använder coaching i ditt ledarskap
Teamwork och få personal att stanna
 • Teamwork som nyckel till ett effektivt arbete
 • Hur du får motiverade medarbetare
 • Performance Management – det du mäter blir utfört
 • Konsten att behålla duktiga medarbetare

  Kvalitetsmätning och utveckling
  • Hur kvalitetssäkrar du arbetet i ditt Support Center?
  • Uppföljning och rapportering av prestationen
  • Marknadsför ditt Support Center i företaget

Är ni intresserade av klippkort på kurser? Läs mer här!

Support Center Team Leader

Antal dagar: 2
Pris: 14200kr (ex moms)
Certifieringskostnad (1750kr) tillkommer om du väljer att certifiera dig
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Information om deltagande i certifiering

Jag vill deltaga i den certifiering som genomförs under denna kurs

Övrigt

Personuppgifter:
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter genom denna kursbokning, så kommer de att sparas i vårt register och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefodras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller deltagande.
Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
"Bra med många egna erfarenheter från arbetslivet"
"Märks att kursledaren har gedigen erfarenhet"

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är ett kunskapsföretag som stödjer och åstadkommer förändring. Vi bidrar till våra kunders kompetensutveckling och arbetar från formulering av strategier till implementerad förändring. Digitaliseringen, IT eller tekniken är i regel motorn i de uppdrag vi erhåller hos våra kunder . Delivering Change är vårt varumärkeslöfte. Våra konsulters strävan är att åstadkomma förändring och att få det att ”hända”. Vi jobbar med att stärka våra kunders förmåga och att hantera den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling.

NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP