ITIL® Managing Across the Lifecycle

Antal dagar: 5

Pris: 25450 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2650kr (ex moms)

Se produktblad för denna kurs:
Managing Across the Lifecycle_Produktblad.pdf

ITIL® Managing Across the Lifecycle (MALC) kursen är en fortsättning för de som har gått Intermediate-kurserna inom ITIL®, inom Lifecycle och/eller Capability modules.
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om verksamhets-, lednings- och styrningsfrågor i tjänstelivscykeln samt en fördjupning av de processer, funktioner, aktiviteter och gränssnitt som finns inom och mellan de olika processerna i ITIL®. MALC-kursen fokuserar på helheten ur ett lednings- och styrningsperspektiv.
 
Efter genomgången utbildning kommer du som deltagare att ha erhållit kunskap om bland annat:
 
- IT Service Management för verksamhet, ledning och styrning
 
- Hur man leder och styr planering och implementering av IT Service Management
 
- Ledning av strategisk förändring
 
- Risk Management
 
- Förståelse av organisatoriska utmaningar
 
- Tjänstebedömning
 
- Förståelse av kompletterande riktlinjer och ramverk.
 
BiTAs kurs ITIL® Managing Across the Lifecycle riktar sig till personer som behöver en djupare förståelse för lednings- och styrningsfrågor, till organisationer som tillämpar ITIL ® och som behöver hålla sig informerad för att kunna bidra till pågående förbättringsprogram, samt riktar sig kursen till personer strävar mot ITIL® Master.
 
Kursen förutsätter att deltagarna är ITIL® Foundation-certifierade och vi rekommenderar att man även har deltagit på en eller flera Lifecycle- och eller Capability-kurser. För att sedan certifiera sig till ITIL Expert efter genomgången Managing Across the Lifecycle-kurs, krävs att deltagaren har totalt minst 17 poäng.
 
Cirka 3 veckor efter avslutad kurs kan du som deltager genomföra en examination för att erhålla certifikatet ITIL® Managing Across the Lifecycle Certificate,  för att sedan erhålla ITIL® Expert Certificate.
 
Målgrupp

Personer som behöver en djupare förståelse för lednings- och styrningsfrågor och hur det kan användas för att höja kvaliteten på IT Service Management i en verksamhet. Kursen riktar sig också till deltagare som arbetar inom en organisation som tillämpar ITIL och som behöver hålla sig informerad för att kunna bidra till pågående förbättringsprogram. Kursen riktar sig även till personer som önskar uppnå certifieringen ITIL Expert, och som sedan önskar sträva mot ITIL Master.
 
Förkunskapskrav

Kursen förutsätter att deltagaren är ITIL® Foundation-certifierad och har deltagit på en eller flera LIfecycle - och eller Capability-kurser. Deltagaren bör också ha två år av relevant arbetslivserfarenhet för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. Deltagaren kan även förväntas lägga tid på självstudier i samband med kursen.

För att sedan certifiera sig till ITIL Expert efter genomgången MALC-kurs, krävs att deltagaren har tagit totalt minst 17 poäng. Det innebär att deltagaren förutom att ha ett ITIL® Foundation-certifikat också behöver ha ytterligare certifikat från ett balanserat urval av Lifecycle- och/eller Capability-kurser motsvarande 15 poäng.

ITIL® Managing Across the Lifecycle (MALC) är den övergripande fördjupningskurseen inom ITIL®. Kursen riktar sig till deltagare som har gått fördjupningskurserna som heter Lifecycle och eller Capability modules. MALC-kursen syftar till att erbjuda en fördjupning på lednings- och styrningsnivå och säkerställa gedigen kunskap om processer, funktioner, aktiviteter och gränssnitt inom och mellan de olika processerna i ITIL®.

MALC-kursen syftar till att lära ut kunskap om verksamhets-, lednings- och styrningsfrågor i tjänstelivscykeln och hur planering, utförande och kontroll beskrivs över alla faser och processer.

BiTA:s fortsättningskurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Deltagarna ges fördjupade kunskaper och förmågor inom praxisens och livscykelns delar när det gäller det som handlar om att livscykelns olika delar. MALC-kursen fokuserar på helheten ur ett lednings- och styrningsperspektiv. Utbildningen är fem dagar lång och varvar teori med olika övningar. Cirka 3 veckor efter avslutad utbildning genomförs en frivillig certifiering till en kostnad av 2 650kr. Information om datum sker vid kurstillfället. Denna certifiering leder till att deltagarna får certifikatet ITIL Managing Across the Lifecycle och blir ITIL Expert.

Antal deltagare

Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Språk

Kursen genomförs med engelskt material men kursledaren pratar svenska.
Certifieringen görs på engelska.
 
Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

• Introduktion till IT Service Management för verksamhet, ledning och styrning
• Hur man leder och styr planering och implementering av IT Service Management
• Ledning av strategisk förändring
• Risk Management
• Förståelse av organisatoriska utmaningar
• Tjänstebedömning
• Förståelse av kompletterande riktlinjer och ramverk

Cirka 3 veckor efter avslutad kurs genomförs en frivillig examination för att erhålla certifikatet ITIL® Managing Across the Lifecycle Certificate för att sedan erhålla ITIL® Expert Certificate.


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Introduktion till IT Service Management för verksamhet, ledning och styrning
• Positionering och transition av tjänstelivscykeln
• Relationer mellan verksamheten och IT

Ledning av strategisk förändring
• Utmaningar för värdeskapande
• Kritiska framgångsfaktorer för att hantera risker över livscykeln
• Nytta och fördelar för verksamheten
• Planering och bestämma omfattning
• Planering av resurser och kapacitet
• Kontrollera och säkerställa kvalitet
• Strategisk påverkan
• Involvera kunden

Risk Management
• Utmaningar, kritiiska framgångsfaktorer och risker med Service Management
• Identifiering av risk
• Utvärdering av risk
• Korrigerande aktiviteter
• Kontrollera och överföra risk
• Risker för tjänsteleverantörer, kontraktsrisker, designrisker, operationella risker och marknadsrisker

Planering och implementering av IT Service Management
• Aktiviteter i samband med PDCA
• Överväganden för olika policys (för strategi, design och transition)
• Styra, kontrollera och utvärdera
• Organisatorisk form och design
• Kommunikation, koordination och kontroll

Försåelse av organisatoriska utmaningar
• Organisatorisk mognad
• Organisatoriska strukturer
• Knowledge Management och informationssäkerhet
• Organistorisk transition
• Governance-frågor
• Balansera Service Operation

Tjänstebedömning
• Värdet av att mäta
• Värdet av att övervaka
• Rapportering
• Nyttan med benchmarking
• Bedömning av tjänsteportföljen över hela tjänstelivscykeln
• Verksamhetsperspektiv och förbättringar

Förståelse av kompletterande riktlinjer och ramverk samt verktygsstrategier
• CobiT, ISO/IEC 20000, CMMI, Balanced Scorecard, kvalitetsledning, OSI, Annuity, Service Management maturity framework, Six Sigma, projektledning, TQM, Management Governance-ramverk
• Verktygsstrategier

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

ITIL® Managing Across the Lifecycle

Antal dagar: 5
Pris: 25450kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)


Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP