Service Offerings and Agreements

Antal dagar: 4

Pris: 25450 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2 475kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Se produktblad för denna kurs:
Service Offerings and Agreements_Produktblad.pdf

ITIL® Capability Service Offerings and Agreements (SOA) är en av Intermediate-kurserna inom ITIL® och ger en fördjupning på process- och rollnivå.
Kursen syftar till att lära ut kunskap om processer, roller, funktioner och aktiviteter för att möjliggöra förmågan och kompetensen för att genomföra strategi- och design-fasen enligt tjänstelivscykeln. Efter genomgången utbildning kommer du som deltagare att ha erhållit kunskap om bland annat:
 
- Betydelsen av SOA när man tillhandahåller en tjänst och hur man uppnår operativ effektivitet
 
- Hur Service Portfolio Management tillhandahåller dokumentation i verksamhetstermer för existerande och framtida tjänster
 
- Hur Service Catalogue Management bidrar till skapandet och dokumentationen av en tjänstekatalog ur både ett verksamhets- och teknikperspektiv
 
- Hur Demand Management identifierar mönster inom verksamheten som leder till rätt implementeringsstrategi
 
- Hur Supplier Management säkerställer att alla partners och leverantörer hanteras på lämpligast sätt
 
- Hur Financial Management skapar en förståelse för tjänstens värde
 
- Hur Business Relationship Managers representerar kunden och säkerställer att portfölj och katalog täcker rätt behov BiTAs kurs ITIL® Capability Service Offerings and Agreements riktar sig till processägare, processledare, Key Account Managers, Service Level Managers, Supplier Managers och driftchefer.
 
Certifiering
Cirka 3 veckor efter avslutad kurs kan du som deltager genomföra en examination för att erhålla certifikatet ITIL® Service Offerings and Agreements Certificate. Certifieringen är på engelska. Information om datum sker vid kurstillfället. OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL Foundation certifikat. 
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till processägare, processledare, Key Account Managers, Service Level Managers, Supplier Managers och driftchefer.
Lär dig om processer, roller, funktioner och aktiviteter för paketering och erbjudande av IT-tjänster.
 
Förkunskapskrav
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap.
Du förväntas lägga viss tid på självstudier i samband med kursen.

ITIL® Capability Service Offerings and Agreements är en av fördjupningskurserna inom ITIL®. Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Capability modules. Capability-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på process- och rollnivå.

Capability-kursen Service Offerings and Agreements syftar till att lära ut kunskap om processer, roller, funktioner och aktiviteter för att möjliggöra förmågan och kompetensen för att genomföra strategi- och design-fasen enligt tjänstelivscykeln.

BiTA:s Capability-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Deltagarna ges fördjupade kunskaper och förmågor för praxisens och livscykelns delar när det gäller det som handlar om att ge och utforma effektiva IT-tjänster. Kursen fokuserar på de processer och roller som är aktuella för paketering och erbjudande av IT-tjänster. Utbildningen är fem dagar lång och varvar teori med olika övningar. 

Antal deltagare
Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Kurslängd
4 dagar

Språk

Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska.
 
Målsättning
Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

• IT Service Management som en praxis
• Betydelsen av Service Offerings and Agreement när man tillhandahåller en tjänst
• Processer över livscykeln som specifikt handlar om förmågan att genomföra Service Offerings and Agreement
• Hur alla processer i Service Offerings and Agreement interagerar med andra processer i tjänstelivscykeln
• Aktiviteterna, metoderna och funktionerna för respektive process för Service Offerings and Agreement
• Hur man med hjälp av Service Offerings and Agreement uppnår operativ effektivitet
• Hur Service Portfolio Management tillhandahåller dokumentation i verksamhetstermer för existerande och framtida tjänster
• Hur Service Catalogue Management bidrar till skapandet och dokumentationen av en tjänstekatalog ur ett verksamhets- och teknikperspektiv
• Hur Demand Management identifierar Patterns of Business Activity som leder till rätt implementeringsstrategi
• Hur Supplier Management säkerställer att alla partners och leverantörer hanteras på lämpligast sätt
• Hur Financial Management skapar en förståelse för tjänstens värde
• Hur Business Relationship Managers representerar kunden och säkerställer att portfölj och katalog täcker rätt behov
• Vanliga aktiviteter enligt Service Offerings and Agreement
• Roller och ansvar inom Service Offerings and Agreement
• Hur man mäter Service Offerings and Agreement
• Vad som behöver beaktas när det handlar om införande och teknik
• Utmaningar, framgångsfaktorer och risker med Service Offerings and Agreement
• Hur CSI blir en konsekvens av effektiva Service Offerings and Agreement

Cirka 3 veckor efter avslutad kurs genomförs en frivillig examination för att erhålla certifikatet ITIL® Certificate in Service Offerings and Agreements.


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Introduktion till Service Offerings and Agreements
• Service Management som en praxis
• Kort repetition och genomgång av ITIL-biblioteket och närliggande publikationer, ramverk och standarder
• Definition av tjänst och tjänstehantering
• Funktioner och processer i tjänstelivscykeln
• Hur Service Offerings and Agreement stödjer tjänstelivscykeln

Processerna i Service Offerings and Agreements
• Service Portfolio Management
- Syfte och mål samt relationen till Service Catalogue och Service Pipeline
- Relationen mellan verksamheten och IT-tjänster
- Förståelse av metoderna för Service Portfolio Management
• Service Catalogue Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Roller och ansvar
- Mätetal, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker förknippade med processen
- Hur andra processer och funktioner använders sig av tjänstekatalogen
- Producera en tjänstekatalog
• Service Level Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Förståelse av innehållet i SLA, OLA och granskningsmöten
- Gränssnitten till övriga processer
• Demand Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Gränssnitten till tjänsteportföljen
- Hantering av tjänstebehov
• Supplier Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Kategoriseringa av leverantörer
• Financial Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Förståelse av och exempel på Chargeback-frågor och -metoder
• Business Relationship Management
- Förståelse av rollen och betydelsen av Business Relationship Managers

Roller och ansvar inom Service Offerings and Agreements
• Roller och ansvar för de olika processerna

Teknikpåverkan
• Generella tekniköverväganden och allmänna teknikkrav
• Hur man planerar för och inför tekniska lösningar för Service Management

Hantering av införandefrågor
• Bra praxis för att införa förmågebaserade processer
• Utmaningar, framgångsfaktorer och risker med att införa förmågebaserade processer
• Funktioner och kännetecken för Service Offerings and Agreement

Gemensamma aktiviteter och CSI
• Mognadsmodell för Technology Management
• Koncept och modeller för tjänsteövervakning och kontroll
• Mätmetoder för tjänster
• Demings cykel
• Metoder och tekniker för CSI
• Tillämpning av effektivt CSI-program
• Beskriva aspekter av rapportering och hur prestationer kan mätas
• Cost-benefit-argument för att använda sig av CSI

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Service Offerings and Agreements

Antal dagar: 4
Pris: 25450kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)


Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP