Planning, Protection & Optimization

Antal dagar: 4

Pris: 25450 kr (ex moms)

Certifieringskostnad: 2 475kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 17.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Se produktblad för denna kurs:
Planning, Protection and Optimization_Produktblad.pdf

ITIL® Capability Planning, Protection & Optimization (PPO) är en av Intermediate-kurserna inom ITIL® och ger en fördjupning på process- och rollnivå.
Kursen syftar till att lära ut kunskap om processer, roller, funktioner och aktiviteter för att möjliggöra förmågan och kompetensen att genomföra framförallt design-fasen enligt tjänstelivscykeln. Efter genomgången utbildning kommer du som deltagare att ha erhållit kunskap om bland annat:
 
- Betydelsen av PPO när man tillhandahåller en tjänst och hur man uppnår operativ effektivitet
 
- Hur Capacity Management blir en avgörande förmåga för att lyckas med Service Design
 
- Hur Availability Management blir en avgörande förmåga för att lyckas med Service Design
 
- Vad som behöver beaktas när det handlar om införande och teknik
 
- Hur CSI blir en konsekvens av effektiva PPO-processer.
 
BiTAs kurs ITIL® Capability Planning, Protection & Optimization riktar sig till processägare, processledare, arkitekter, systemtekniker, Capacity Managers, Availability Managers, Continuity Managers och Information Security Managers.
 
Certifiering
Cirka 3 veckor efter avslutad kurs kan du som deltager genomföra en examination för att erhålla certifikatet ITIL® Planning, Protection and Optimization Certificate.
OBS! För att få skriva certifieringen krävs att du har ett ITIL Foundation certifikat. 
 
Målgrupp
Kursen riktar sig till processägare, processledare, arkitekter, systemtekniker, Capacity Managers, Availability Managers, Continuity Managers och Information Security Managers.
Lär dig om processer, roller, funktioner och aktiviteter för att förbättra kvaliteten på levererade IT-tjänster.
 
Förkunskapskrav
För att kunna tillgodogöra sig kursen, bör deltagaren ha gått ITIL Foundation eller ha motsvarande kunskap.
Du förväntas lägga viss tid på självstudier i samband med kursen.

ITIL® Capability Planning, Protection and Optimization är en av fördjupningskurserna inom ITIL®. Kursen tillhör den delen av fördjupningskurserna som heter Capability modules. Capability-kurserna syftar till att erbjuda en fördjupning på process- och rollnivå.

Capability-kursen Planning, Protection and Optimization syftar till att lära ut kunskap om processer, roller, funktioner och aktiviteter för att möjliggöra förmågan och kompetensen att genomföra framförallt design-fasen enligt tjänstelivscykeln.

BiTA:s Capability-kurser är en bra fortsättning när ett företag vill komma vidare med arbetssättet och förbättra leveransen av IT-tjänster. Deltagarna ges fördjupade kunskaper och förmågor inom praxisens och livscykelns delar när det gäller det som handlar om att genomföra framgångsrik övergång av IT-tjänster. Kursen fokuserar på de processer och roller som är aktuella för Planning, Protection and Optimization. Utbildningen är fem dagar lång och varvar teori med olika övningar. Cirka 3 veckor efter avslutad utbildning genomförs en frivillig certifiering till en kostnad av 2 475kr. Information om datum sker vid kurstillfället.

Antal deltagare

Kursen är utvecklad för grupper om 6 – 14 personer.

Kurslängd

5 dagar: 09.00 – 17.00

Språk

Kursmaterialet är på engelska. Kursledaren pratar svenska. Certifieringen görs på engelska.
 
Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

• IT Service Management som en praxis
• Betydelsen av Planning, Protection and Optimization när man tillhandahåller en tjänst
• Processer över livscykeln som specifikt handlar om förmågan att genomföra Planning, Proctection and Optimization
• Hur alla processer i Planning, Protection and Optimization interagerar med andra processer i tjänstelivscykeln
• Aktiviteterna, metoderna och funktionerna för respektive process för Planning, Protection and Optimization
• Hur man med hjälp av Planning, Protection and Optimization uppnår operativ effektivitet
• Hur Capacity Management blir en avgörande förmåga för att lyckas med Service Design
• Hur Availability Management blir en avgörande förmåga för att lyckas med Service Design
• Vanliga aktiviteter enligt Planning, Protection and Optimization
• Roller och ansvar inom Planning, Protection and Optimization
• Hur man mäter Planning, Protection and Optimization
• Vad som behöver beaktas när det handlar om införande och teknik
• Utmaningar, framgångsfaktorer och risker med Planning, Protection and Optimization
• Hur CSI blir en konsekvens av effektiva Planning, Protection and Optmization-processer

Cirka 3 veckor efter avslutad kurs genomförs en frivillig examination för att erhålla certifikatet ITIL® Certificate in Planning, Protection and Optimization.


Läs mer om kursinnehåll
Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

Introduktion till Planning, Protection and Optimization
• Service Management som en praxis
• Kort repetition och genomgång av ITIL-biblioteket och närliggande publikationer, ramverk och standarder
• Definition av tjänst och tjänstehantering
• Funktioner och processer i tjänstelivscykeln
• Hur Planning, Protection and Optimization stödjer tjänstelivscykeln

Processerna i Planning, Protection and Optimization
• Capacity Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Användandet av mätetal för processen
• Availability Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Användandet av mätetal för processen
• IT Service Continuity Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
• Information Security Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Nyttan för verksamheten och tjänstelivscykeln
- Förståelse av principerna och de grundläggande koncepten
- Gränssnitten till övriga processer
- Användandet av mätetal för processen
• Demand Management
- Syfte och mål med processen
- Omfattningen av processen
- Förståelse av huvudaktiviteterna och teknikerna som möjliggör processen och hur de relaterar till elementen inom Planning, Protection and Optimization
• Risk Management
- Utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker relaterat till Capacity och Demand Management
- Utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker relaterat till Availability Management
- Utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker relaterat till ITSC Management och Information Security Management
- Utmaningarna och riskerna med fasen Service Design och hur de är kopplade till elementen inom Planning, Protection and Optimization

Roller och ansvar inom Planning, Protection and Optimization
• Roller och ansvar för de olika processerna

Teknikpåverkan
• Generella tekniköverväganden och allmänna teknikkrav
• Hur man planerar för och inför tekniska lösningar för Service Management

Hantering av införandefrågor
• Bra praxis för att införa förmågebaserade processer
• Utmaningar, framgångsfaktorer och risker med att införa förmågebaserade processer
• Funktioner och kännetecken för Planning, Protection and Optimization

Gemensamma aktiviteter och CSI
• Mognadsmodell för Technology Management
• Koncept och modeller för tjänsteövervakning och kontroll
• Mätmetoder för tjänster
• Demings cykel
• Metoder och tekniker för CSI
• Tillämpning av effektivt CSI-program
• Beskriva aspekter av rapportering och hur prestationer kan mätas
• Cost-benefit-argument för att använda sig av CSI

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Planning, Protection & Optimization

Antal dagar: 4
Pris: 25450kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)


Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP