Att styra och förvalta med ITIL® och pm³

Antal dagar: 2

Pris: 14300 kr (ex moms)

Tid: 9.00 - 16.00

För nästa kurstillfälle, se "Boka kurs"

Se produktblad för denna kurs:
Att styra och förvalta med ITIL och PM3 - Produktblad.pdf

Många organisationer brottas med att hantera förvaltningsmodeller som pm³ eller ITm5 samtidigt som man försöker tjänsteorientera (ITIL) sin  leverans.

Kursen "Att styra och förvalta med ITIL och pm3" hjälper dig att sortera begreppen för att skapa en samverkans- och styrmodell som tillvaratar de olika perspektivens fördelar utan att skapa en ”överkomplex” struktur.
 
Områden som kommer att behandlas på kursen är:
 • Vad är och vad innebär förvaltningsstyrning (ex pm3)?
 • Vad är och vad innebär tjänstestyrning (ex ITIL)?
 • Kostnadsallokering genom budget eller tjänsteförsäljning
 • Förvaltningsplan kontra tjänsteportfölj
 • Bör infrastrukturen omfattas av förvaltningsstyrningen?
 • Tjänst, leverans och linjen
 • Förvaltningsrollernas ansvar i (tex OÄ/IT och FL/IT) i operativa processer som (Incident, Problem & Change)
 • Uppföljnings- och tidsskrivningsstrukturer
 • Fallgropar

Förkunskaper
ITIL Foundation rekommenderas

Kurs: ITIL® och pm3 i samverkan

 
Med en blandning av teori, övningar och utbyte av praktiska erfarenheter skapas en förståelse för Förvaltningsstyrningens respektive Tjänstestyrningens möjligheter och begränsningar. Hur dessa kan kombineras och stärka varandra, men också vilka möjligheter som finns att helt skapa en struktur på enbart den ena eller den andra modellen.
Deltagarna kommer att arbeta med case samt få med sig praktiska verktyg att arbeta vidare med i hemmaorganisationen.
 
Kursen baserar sig på relevanta delar av best praxis (ITIL) och etablerade förvaltningsmodeller på svenska marknaden.

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Kursdokumentationen är på svenska. 

Språk
Undervisningen sker på svenska.Läs mer om kursinnehåll
Många organisationer brottas med att hantera förvaltningsmodeller som pm³ eller ITm5 samtidigt som man försöker tjänsteorientera (ITIL) sin  leverans.

Denna kurs hjälper dig att sortera begreppen för att skapa en samverkans- och styrmodell som tillvaratar de olika perspektivens fördelar utan att skapa en ”överkomplex” struktur.
 
Områden som kommer att behandlas på kursen är:
 • Vad är och vad innebär förvaltningsstyrning?
  Vad är och vad innebär tjänstestyrning?
 • Kostnadsallokering genom budget eller tjänsteförsäljning
 • Förvaltningsplan kontra tjänsteportfölj
 • Bör infrastrukturen omfattas av förvaltningsstyrningen?
 • Tjänst, leverans och linjen
 • Förvaltningsrollernas ansvar i (tex OÄ/IT och FL/IT) i operativa processer som (Incident, Problem & Change)
 • Uppföljnings- och tidsskrivningsstrukturer
 • Fallgropar

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Att styra och förvalta med ITIL® och pm³

Antal dagar: 2
Pris: 14300kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Tillval

iPad
Ja, jag vill ha mitt kursmaterial på en iPad (kostnad 2 500 kr)
* iPaden laddas med kursmaterialet och skickas till dig senast två veckor innan kursen startar.
iPaden tar du sen med dig till kursen.
iPad modell: iPad Wi-Fi 32GB

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och ev. certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv lämnar i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt samtycke, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din order eller ditt deltagande.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter sparas tillsvidare och du kan när som helst kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu.

Så här nöjda är BiTAs kursdeltagare
med denna kurs:
"Nyttiga diskussioner"
"Förstå nyttan med att kombinera PM3 och ITIL"
"Mycket bra och engagerad lärare. Bra att tid fanns för diskussioner inom gruppen"
"Kunnig kursledare"
"Engagerad, pedagogisk kursledare"
"Bra med många exempel från verkliga exempel hos aktuella kunder."
"Pedagogiskt kursledare samt bra erfarenheter att dela med sig av"
"Kompetent och erfaren"

Kursschema

Acknowledgements
ITIL®/PRINCE2®/M_o_R® is a registered trade mark of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
OM BiTA

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.
NEDLADDNINGAR
Produktblad Whitepapers
NYHETSBREV
FÖLJ OSS
SITEMAP