Tre kunskapsområden där förändringsledning och kompetensutveckling är den röda tråden

 
BiTAs managementkonsulter arbetar inom tre kunskapsområden; Transformation, Kompetensutveckling och IT Management. Vi driver och åstadkommer förändring där IT, digitaliseringen eller tekniken är en drivkraft. Vi brinner för att göra våra kunder framgångsrika i den digitala resan. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi affärs- och verksamhetsnytta genom att förbättra och effektivisera processer och organisationer samt formulera strategier, kompetensutveckla och åstadkomma förändring.
 
BiTAs konsulter arbetar i roller som förändringsledare, projektledare, organisationskonsulter, processkonsulter, utredare, kravställare, omvärldsbevakare, inspiratörer, coacher och ibland interimsroller. BiTAs konsulter kombinerar rådgivning med utbildning.Våra konsulter har en unik kombination av spetskompetens och praktisk erfarenhet från företag och organisationer. Vi vågar påstå att vi är experter på marknadens mest etablerade modeller och ramverk och just därför kan vi med trovärdighet tala om för kunden när modellerna hjälper eller stjälper.