Säg hej till några av oss på BiTA!

 

Hej, Petra Karlsson!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag jobbar med ekonomi- och personaladministration och har mycket kunskap inom just , ekonomi, administration och service!

Varför vill du arbeta på BiTA?

För att BiTA ger mig möjlighet att utvecklas i den riktning jag önskar och möjlighet att arbeta med frihet under ansvar. BiTA är också en flexibel arbetsgivare om jag också är det. :-)

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Att ständigt ligga i framkant, jag vill bidra till att BiTA hänger med i den digitala utvecklingen inom mina ansvarsområden

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Om du själv ger kommer du också få tillbaka!!!


Hej, Felix Kungberg!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag arbetar som konsult på BiTA med en bakgrund som teknisk projektledare inom IT-implementationer. Min roll innefattar ofta att driva och genomföra digitalisering hos uppdragsgivaren, vilket kortfattat innebär planläggning, budgetering, resursallokering, implementation, utbildning, testning och utrullning. Mina kompetensområden är framförallt projektledning, processkartläggning och effektivisering av IT-processer. I tidigare uppdrag har jag även jobbat mycket med förvaltning, kvalitetssäkring och ledarskap.

Varför vill du arbeta på BiTA?

Därför att det är ett bolag med stor entreprenörskänsla där alla medarbetare är delaktiga i bolagets utveckling och har stor möjlighet att påverka bolagets riktning och kurs. Medarbetarna är intelligenta och professionella, och utgör tillsammans en väldigt stor kunskapsbas som delas och sprids inom organisationen. Samtidigt finns en bred variation av olika typer av både kunduppdrag och interna uppdrag som ger utrymme för personligt lärande och tillväxt.

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Att lyfta uppfattningen kring bolaget och dess rykte till att bli en av de hetaste och mer välkända kandidaterna i val av såväl arbetsgivare som för företag att handla tjänster av.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Sök dig hit eller kom och besök oss på en kunskapsfrukost för att prata med oss och få veta mer om BiTA och hur vi arbetar.