Säg hej till några av oss på BiTA!

 

Hej, Anders Thelander!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag har en fantastiskt rolig roll som försäljningschef på BiTA, en roll som är operativ, taktisk och strategisk på samma gång. Förutom att själv sälja BiTA:s tjänster så hjälper jag mina kollegor att lyckas med deras försäljning och det är det som gör min roll så spännande. En stor del av min tid går även åt till att ansvara och driva olika marknadsföringsaktiviteter. Jag är ekonom i botten, med inriktning mot just marknadsföring, och min bakgrund domineras av olika säljande och affärsutvecklande roller, allt från projektledare till Key Account Manager. Min kompetensbas ligger kring tjänsteförsäljning och relationsbyggande men har med åren även kompletterats med kunskaper inom till exempel förändringsledning, processetablering och tjänsteorientering. Jag bidrar även med att hålla föredrag och utbildningspass på några av våra kompetensutvecklingsprogram.

Varför vill du arbeta på BiTA?

Jag är en utpräglad lagspelare och BiTA är helt enkelt ett lag som man gärna vill ”spela” i! Man får förmånen att arbeta med otroligt kompetenta människor som dessutom är prestigelösa och trevliga. Vi är ett kunskapsföretag och det präglar kulturen; information delas och det finns en genuin vilja att hjälpa varandra. Vi vill hela tiden framåt, utåt och uppåt! Det är därför jag har jobbat på BiTA i drygt 12 år. Vi arbetar dessutom i en mycket spännande bransch där vi verkligen vill hjälpa organisationer att skapa konkret affärs- och verksamhetsnytta i den digitala transformationen.

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Många! Kanske är utmaningen med behovet av kontinuerlig kompetensutveckling en av dem som ligger mig varmast om hjärtat. Med de snabba förändringar som digitaliseringen medför så måste i princip alla organisationer skapa en strategi för hur kompetensutveckling ska bedrivas, både på kort och lång sikt. Det är den enskilt viktigaste komponenten för att lyckas med den digitala transformationen enligt Digitaliseringskommisionen. På BiTA arbetar vi oerhört hårt med detta genom att skapa utbildningar och kompetensutvecklingsprogram som ger konkret nytta och värde. Vi har även utvecklat tjänster som stöttar våra kunder i denna utmaning.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Förutom att ta kontakt med oss redan idag, så tror jag att det är viktigt att förstå att vi vill bygga BiTA tillsammans. Det innebär för mig att man är delaktig i alla delar av företaget, inte minst inom försäljning. Att utveckla relationer och kunder, och därmed bidra till att vi kan fortsätta växa är allas möjlighet och ansvar. Det gör vi genom att hela tiden jobba som ett lag och hjälpa varandra. På BiTA finns även möjligheten att delta i det affärsutvecklande arbetet så ett annat råd är att inte vara rädd för att komma med nya idéer – det är så vi utvecklas som företag!


Hej, Erik Dahl!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag är anställd som Managementkonsult men arbetar som projektledare, påhejare, inspiratör och rådgivare. Mina kompetensområden ligger främst inom informationssäkerhet men även försäljning och kundvård.

Varför vill du arbeta på BiTA?

Jag vill arbeta med en arbetsgivare som ser till varje individs unika förmågor och tillsammans med kollegor som är kompetenta och nyfikna. Det som lockade mig till just BiTA är blandningen av konsultationsuppdrag och utbildning.

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Kortsiktigt ser jag att allt för många organisationer fortfarande inte har anpassat sin informationshantering utifrån en modern affärsmodell utan sitter fast i gamla och osäkra lösningar som hämmar innovation. Allt för många saknar även kunskap om Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft maj 2018. Här arbetar jag och mina kollegor tillsammans med kunder för att de ska vara på rätt sida lagen och ändå fortsätta driva affären framåt. På längre sikt behövs större och mer strategiska grepp kring informationsskydd. Den informationen som alla organisationer producerar och hanterar är idag alldeles för värdefull och farlig att låta missbrukas eller stjälas.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Om du inte redan har all kunskap så ha ett öppet sinne och var nyfiken. Här finns det massor av duktiga medarbetare som vill dela med sig av sin kunskap.


Vill du läsa mer om oss som arbetar på BiTA kan du göra det här