Säg hej till några av oss på BiTA!

 

Hej, Petra Karlsson!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag jobbar med ekonomi- och personaladministration och har mycket kunskap inom just , ekonomi, administration och service!

Varför vill du arbeta på BiTA?

För att BiTA ger mig möjlighet att utvecklas i den riktning jag önskar och möjlighet att arbeta med frihet under ansvar. BiTA är också en flexibel arbetsgivare om jag också är det. :-)

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Att ständigt ligga i framkant, jag vill bidra till att BiTA hänger med i den digitala utvecklingen inom mina ansvarsområden

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Om du själv ger kommer du också få tillbaka!!!


Hej, Hasse Nilsson!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag arbetar som managementkonsult på BiTA vilket innebär att jag i huvudsak arbetar som konsult ute hos kund som stöd vid förändringar och anpassningar oftast med ett stort inslag av tillämpning av ITIL. Det innebär att jag ibland agerar rådgivare och ibland agerar i en interrimsroll för att få olika funktioner och processer på plats och fungerande. Utöver att arbeta som konsult har jag ibland förmånen att agera lärare på någon av våra kurser, vilket alltid är ett uppskattat avbrott i "konsultvardagen" ;-)

Varför vill du arbeta på BiTA?

Jag vill arbeta på BiTA främst för förmånen att ha fantastiska kollegor, den mix som börjar växa fram på BiTA både vad gäller ålders- och könsfördelning gör att vi blir ett mer komplett företag. Förutom mina härliga kollegor är kombinationen av att arbeta som både konsult och utbildare oslagbar för mig. Jag gillar verkligen att utbilda, men innehållet i de utbildningar jag genomför är beroende av att jag arbetar ute som konsult så att det jag utbildar i har verklighetsförankring, jag gillar inte "papperstigrar"! Dessutom vet jag att kopplingen uppskattas av våra utbildningskunder!

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Vi är ett litet konsultbolag och därmed beroende av allas förmåga att sälja in våra erbjudanden, svårigheten ligger ofta i att ”veta” vad vi faktiskt kan, för det är massor! Att hitta ett sätt att paketera några av de saker vi gjort tror jag kan vara ett sätt att förenkla försäljning för alla, det vill jag gärna försöka att få till för att stödja mina kollegor. En annan mer personlig utmaning är att få till bilden som beskriver hur ITIL och pm3 hänger ihop, jag är på väg tillsammans med några kollegor, men inte riktigt i mål ännu, dessutom lever jag med denna problemställning varje dag i mitt nuvarande uppdrag.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

  • Våga ta kontakt med alla, för att alla vill bidra till att du ska trivas!
  • Våga ifrågasätta, för att du vill bidra till att alla ska trivas!
  • Våga vara dig själv, för att du ska trivas!
  • Våga ha kul, det är därför du är min kollega!