Säg hej till några av oss på BiTA!

 

Hej, Mats Voxlin!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag har lång erfarenhet från olika ledarroller inom IT, både i linjeorganisationen och som projektledare, och anställningen vid BiTA ger mig möjlighet att få utnyttja mina tidigare erfarenheter inte minst runt verksamhetsutveckling.

Mina specialområden är just utveckling av organisationer både inom IT som av relationen IT övrig verksamhet. Verktyg i det arbetet är dels min erfarenhet från arbete med olika verksamheter och individer, dels kunskap inom olika ramverk såsom ITIL, pm3 och COBIT. De senare kan dock aldrig ersätta erfarenheten och förståelsen för hur såväl individer som organisationer fungerar och hur man skapar förutsättningar för dessa att utvecklas och samverka.

De flesta av de IT-verksamheter jag ansvarat för har haft mycket höga krav på tillgänglighet och säkerhet, i flera fall för att samhällsviktiga funktioner skall kunna upprätthållas.

Informations och IT-säkerhetsfrågor har också varit viktiga delar i de verksamheter jag haft ansvar för och LIS – Ledningssystem för Informationssäkerhet - är ett annat område jag arbetat mycket med.

Varför vill du arbeta på BiTA?

BiTA är ett företag som tilltalar mig på många sätt. Det är vanligt att organisationer pratar om värderingar och attityder men BiTA tillämpar också sina. Att erbjuda medarbetarna stor individuell frihet och också möjlighet att ta betydande eget ansvar för sina uppdrag och kunder är ett par exempel på delar som tilltalar mig. Andra saker jag uppskattar är tillgången till erfarna och engagerade kollegor och att företaget präglas av öppenhet, respekt och samarbetsanda.

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Jag ser som den största utmaningen att få medverka till att skapa tätare samverkan och djupare förståelse mellan IT och övrig verksamhet.

Fortfarande kan man i många organisationer se stora svårigheter för verksamheten att få ut maximal nytta av sina IT-investeringar inte sällan pga bristande förståelse för hur man kan organisera sin verksamhet på ett bra sätt. Dessutom tas initiativen till att just utveckla IT oftast från IT själva och att få bidra till att i större utsträckning få se verksamhetschefer och andra representanter från verksamheten i denna roll skulle jag se som enormt stimulerande. En bra början vore att få se betydligt fler verksamhetsrepresentanter delta i våra utbildningar och sammankomster.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Om du tror att du trivs i en lite mindre organisation, klarar att arbeta självständigt i varierande och ofta krävande uppdrag, samtidigt som du är öppen för att stödja dina kollegor och ibland arbeta med områden och arbetsuppgifter som du kanske inte är helt van vid. Om du dessutom gillar en avspänd atmosfär präglad av humor och respekt och kanske kan tänka dig att hålla lite kurser och utbildningar ibland ja då talar mycket för att BiTA kan vara en intressant arbetsgivare för dig!


Hej, Linda Nordin!

Vad jobbar du med på BiTA och vilka är dina kompetensområden?

Jag arbetar som managementkonsult och hjälper våra kunder att lyckas med sin digitala transformation. Förändringsledning är något jag brinner för och det är här min främsta kompetens ligger. Jag har bland annat arbetat med Proscis förändringsmodell ADKAR. I grunden är jag masterekonom inom företagande och ledning, men jag har även erfarenheter från affärsutveckling, målstyrning och försäljning - kunskaper som blir till nytta i mitt arbete.

Varför vill du arbeta på BiTA?

Därför att BiTA verkligen är bolaget med hjärta. Det är ett litet och familjärt bolag där alla uppmanas delta i bolagets utveckling. Kulturen är öppen och man delar mer än gärna med sig av sin kunskap, både till kunder och kollegor. Vidare är det oerhört roligt att jobba som managementkonsult. Jag får ta del av spännande och utmanande projekt som bidrar till en ständig utveckling.

Vilka utmaningar ser du som du skulle vilja bidra till att lösa?

Digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen ställer nya krav på organisationer – men den skapar även nya möjligheter. För att tillvarata digitaliseringens möjligheter behöver företagen ta ett brett perspektiv – och här tror jag en stor utmaning handlar om den interna förankringen. Digital omställning är inte bara ett IT-problem, utan organisationerna behöver få med sig hela verksamheten för att skapa en varaktig förändring. Därmed blir det viktigt att jobba med frågor som rör just förändringsledning, kompetens och ledarskap. Det är i dessa områden jag vill bidra med min kunskap.

Vad kan du ge för goda råd till någon som vill arbeta på BiTA?

Om du också trivs med att arbeta i en utvecklande miljö tillsammans med ambitiösa och givmilda kollegor tycker jag att du ska kontakta någon av oss och berätta vem du är och vad du vill åstadkomma.