Branschkompetens - BiTA Public och BiTA Retail 

 
Offentlig sektor
Digitaliseringens möjligheter kan förverkligas när verksamhetsutveckling sker integrerat med digitaliseringen. Offentlig sektor levererar några av de viktigaste tjänsterna i vårt samhälle så som utbildning, vård och omsorg, rättsväsenden, försvarsmakten, kollektivtrafik och infrastruktur. Offentlig sektor har med andra ord stor betydelse för ett fungerande samhälle och det finns en enorm utvecklings- och förbättringspotential i att säkerställa ständiga förbättringar och och tillvarta digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen bidrar till att välfärden kan förbättras, högre kvalitet än tidigare men med lägre kostnader vilket är en förutsättning då vår befolkning blir äldre och mer beroende av en välfungerande infrastruktur.
 
Olika megatrender påverkar framtiden för den offentliga sektorn. Teknikutvecklingen kan bidra till att lösa de demografiska utmaningarna, kundens höjda förväntningar och krav. Tjänster kan personaliseras genom att utnyttja teknik och innovation utnyttjas. Offentlig sektor står även inför en del utmaningar som rör strategiska frågor så som behovet av att ”göra mer med mindre” och att kunna hitta balansen mellan automatisering och personlig service. BiTA har lång erfarenhet av att arbeta med offentlig sektor och vill bidra till utveckling av en bättre välfärd. Vi arbetar med tjänster som rör allt från strategi till implementering av en organisation, verktyg eller styrmodell.
 
Detaljhandel
Digitaliseringen påverkar dagens shopping i allmänhet och detaljhandeln i synnerhet. Utvecklingen har bidragit till att dagens konsumenter ser denna aktivitet som en flerkanalig upplevelse tack vare digitaliseringen, social media, ständig uppkoppling och ett kontinuerligt informationsflöde. Detta innebär att försäljare och organisationer utmanas till att driva verksamheten och framförallt utvecklingen både snabbare och smartare för att bland annat behålla kundlojalitet och konkurrenskraft. De måste även hantera de ökade kraven på effektivare processer och en mer resultatrik logistik som den föränderliga retailmarknaden för med sig. En av de stora anledningarna till att marknaden för detaljhandel förändras är E-handeln som ställer nya krav på de fysiska butikerna. Trendspanarna på PSFK New York listar de tio största utmaningarna som den sömnlösa handelns intåg innebär för morgondagens detaljhandel:- Finnas överallt, oavsett kanal
 
- Ett klick bort, även i fysiska butiker
- Fokus på personalens makt
- Samma vägledning oavsett kanal
- Rätt kunskap och hög kompetens
- Fokusera på kundrelationer
- Lär känna kunden och dess behov
- Själv upplevelse, ej produkt
- Minimera lager och utnyttja yta till annat
- Ta bort kassan  - personlig och sömnlös upplevelse
 
De verksamheter som blir morgondagens vinnare finns troligtvis bland dem som lär sig hantera alla nya kanaler, tekniker, roller och affärsmodeller. Det är dock viktigt att inte glömma bort de traditionella kärnkompetenserna utan att istället lära sig manövrera snabbt mellan det nya och det traditionella, och samtidigt ha en långsiktig strategi för att lyckas på morgondagens retailmarknad! Detta kan vi på BiTA hjälpa till med.