Våra kunskapsområden

På BiTA rör vi oss inom tre kunskapsområden:
 
IT Management omfattar tjänster där vi hjälper våra kunder att maximera sin verksamhetsnytta genom IT. Vi kombinerar bred och djup kunskap inom IT och teknik med verksamhets- och affärsförståelse. Förändringsledning är vår styrka och förmågan att realisera hållbara förändringar. Vi stöttar kunden i alla faser, från strategi till upphandling till implementering av en förändring i organisationen. Vi använder etablerade ramverk och verktyg där det blir ett stöd i arbetet. ITIL, Lean, CoBIT, förvaltningsmodeller etc. IT Management är plattformen och lägger grunden och skapar förutsättningar för kunden att förändra och ta till sig digitaliseringen fullt ut.
 
Kompetensutveckling är vårt andra kunskapsområde. En av de största utmaningarna med digitaliseringen är i själva verket inte tekniken utan hur vi ska lyckas få organisationer att ställa om och ta till sig förändrade arbetssätt i takt med att nya tjänster, roller etcetera utvecklas. Att arbeta med kompetensutveckling på ett strategiskt plan och säkerställa att strategin är i linje med den riktning verksamheten vill gå är en förutsättning för ett bolag som vill uppfattas som konkurrenskraftigt eller för en verksamhet som vill utvecklas tillsammans med sina kunder.
 
Transformation i en värld där digitaliseringen vänder upp och ner på det som förut var logisk. Inom detta kunskapsområde levererar vi tjänster som handlar om att ha ett mål i sikte och lyckas få det att hända. Det handlar om förändring och förändringsledning. Att lyckas förändra och få ut effekten av digitaliseringen handlar om att lyckas driva, styra och kvalitetssäkra sina största och mest komplexa förändringsprogram. Det handlar också om att transformera med kunskap och förståelse för sin omvärld som utgångspunkt. Vi hjälper våra kunder att lyckas i sina förändringar genom att skapa förutsättningar och ha ett tydligt mål i sikte.